ΠΕΒ προς Υπουργείο Υγείας

Αρ. Πρωτ. Β….
Αθήνα,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ                               
  ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ                                                   

ΠΡΟΣ : Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο

Κοιν. : Πρόεδρο και Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ
Kόμματα της Βουλής

Θέμα:  Σχέδιο νόμου για Ειδικότητες στη παροχή υπηρεσιών υγείας – «Άνοιγμα Επαγγελμάτων» στην Υγεία

Αξιότιμοι κε Υπουργέ, κοι Υφυπουργοί,
Με αφορμή την προετοιμασία για την αναμόρφωση θεσμικών ζητημάτων της αρμοδιότητας του υπουργείου σας περιλαμβανομένων των Ειδικοτήτων στην Υγεία στο πνεύμα του ανοίγματος των επαγγελμάτων, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
Όσον αφορά την συζήτηση για τις ειδικότητες που πιστεύουμε ότι περιλαμβάνει την εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕΕΣΕ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του υπουργείο σας, παρά τις ενστάσεις του τότε υπουργού κου Λοβέρδου για την διαδικασία που ακολουθήθηκε, τονίζουμε τα  εξής:
Α) Ως μέλος της ολομέλειας του ΚΕΣΥ και ως προς την διαδικασία: Η εν λόγω εισήγηση της επιτροπής παρουσιάστηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ, τα λίγα παριστάμενα μέλη δεν έλαβαν την εισήγηση και δεν ήταν δυνατό να τοποθετηθούν στις σημαντικές θεσμικές ρυθμίσεις που προτείνονται. (Γιαυτό εξάλλου αναφέρεται στην εισήγηση της ΕΕΣΕ ο πρωτόγνωρος όρος «υιοθεσίας» της εισήγησής της από την ολομέλεια!).

Β) Ως μέλος της ολομέλειας του ΚΕΣΥ και ως προς την ουσία: H εισήγηση ακόμη και αν προτείνει θεσμικές ρυθμίσεις σε θετική κατεύθυνση, διαιωνίζει χρόνια ατοπήματα της πολιτικής υγείας, αγνοώντας τους άλλους επιστημονικούς κλάδους υγείας γεγονός που αποτελεί παγκόσμια εξαίρεση!

Γ) Ειδικότερα τονίζουμε ότι: Η όποια αναμόρφωση των ιατρικών ειδικοτήτων, πρέπει να συμφωνεί με τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που ισχύουν στην Eλληνική και Eυρωπαική νομοθεσία! Ειδικότερα αναφερόμαστε στην προτεινόμενη αναμόρφωση της ειδικότητας της Βιοπαθολογίας/Μικροβιολογίας (ΒΜ). Συγκεκριμένα:
  1. . Ο όρος Βιοπαθολογία στις Ιατρικές Ειδικότητες δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ (βλ.ΠΔ 38/2010). Στο ίδιο ΠΔ ο τίτλος της Ειδικότητας για την Ελλάδα είναι Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία και δεν υπάρχει καμία αντιστοίχιση αναγνώρισης ειδικότητας στην χώρα μας, εξ αυτών που περιλαμβάνονται στην Βιοπαθολογία. Συντηρείται –μοναδικά στην ΕΕ ή ίσως και στον κόσμο- η πολυειδικότητα της ΒΜ με προϋποθέσεις εκπαίδευσης που δεν συμφωνούν με τις αντίστοιχες που υπαγορεύονται από την οδηγία 36/2005 της ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 38(ΦΕΚ 78/2010). Δηλαδή οι ειδικευόμενοι Β/Μ θα συνεχίζουν να εκπαιδεύονται στα αντικείμενα της Μικροβιολογίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Αιματολογίας για 1.5/0.75/1/1 χρόνια αντίστοιχα, όταν στην ΕΕ και σύμφωνα πλέον με την ελληνική νομοθεσία, επιβάλλεται εκπαίδευση για 4/4/4/3 χρόνια αντίστοιχα!!! Η νομικά ελεγχόμενη πλέον πρόταση αυτή που πηγάζει από τη συντήρηση της πολυειδικότητας της Β/Μ, δημιουργεί και «επι μέρους» εκπαιδευτικές αντιφάσεις: πχ οι ειδικευόμενοι Αιματολόγοι εκπαιδεύονται στην Αιματολογία/Αιμοδοσία για 24/6 μήνες, ενώ οι Β/Μ για 12/ 3 μήνες και έχουν τα ίδια δικαιώματα στο Αιματολογικό εργαστήριο! Η σκοπιμότητα του εν λόγω σχεδίου είναι πασιφανώς ακραία συντεχνιακή κατά παράβαση κάθε νομοθεσίας και ουσίας της εκπαίδευσης. Ήδη γνωρίζει το υπουργείο σας οτι σε περιπτώσεις Βιοπαθολόγων που επιθυμούν να εργαστούν στην ΕΕ, δεν τους αναγνωρίζονται οι Ανοσολογία, Βιοχημεία, Αιματολογία!
  2. . Η θεσμική ρύθμιση ειδικοτήτων για κοινά αντικείμενα με άλλους κλάδους δεν συνάδει να γίνεται ούτε μονομερώς, ούτε αγνοώντας τους άλλους κλάδους. Συγκεκριμένα έχουμε ήδη εκφράσει το αίτημά μας για θεσμοθέτηση ειδικοτήτων στα αντικείμενα της Μικροβιολογίας, Ανοσολογίας, Γενετικής και Βιοχημείας για βιοεπιστήμονες η κ.α. συναφείς κλάδους. Το αίτημά μας αυτό πηγάζει από το έννομο δικαίωμα μας βάσει των ΠΔ 186/2008, ΠΔ 104/2009, ΠΔ 158/2009 και συνάδει με τα σύγχρονα θεσμικά δεδομένα που ισχύουν στην ΕΕ. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη κατατεθεί σχετικό έγγραφο από τα 6 Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας μας (1α) αλλά και η επιστολή του προέδρου του τμήματος Βιολογίας Θεσσαλονίκης κου Χυντήρογλου. (1β)
  3. . Ειδικότερα για τη θεσμοθέτηση της Ειδικότητας της Βιοχημείας (Κλινική Χημεία): Η έκδοση των σχετικών ΠΔ για τους βιοχημικούς εκκρεμεί απο το 1973! Η διατήρηση του θεσμικού καθεστώτος της δυνατότητας απόκτησης της ειδικότητας από βιολόγους και χημικούς, μόνο από χώρες του εξωτερικού,(ν.131/73 άρθρο 4) προσβάλλει άμεσα το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας! Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι βιολόγοι (και χημικοί) στελεχώνουν ή/και διευθύνουν τα εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων σε ποσοστό >80%, αν μη τι άλλο φέρει την πολιτική του Υπουργείου Υγείας να επωμίζεται το ρόλο του άκριτου τηρητή των ακραίων και αναχρονιστικών συντεχνιασμών των Β/Μ.
  4. . Ειδικότερα για τη θεσμοθέτηση της Ειδικότητας της Γενετικής: Όπως θα γνωρίζετε οι υπηρεσίες Γενετικής παρέχονται εδώ και περισσότερο από 35 περίπου χρόνια, χωρίς θεσμικό πλαίσιο, τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών, όσο και για τους Γενετιστές. Η πρόταση των Τμημάτων Βιοεπιστημών, του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ: κοινός φορέας των βιολόγων και γιατρών), των Επιτροπών Γενετικής του Υπουργείου σας, του ΚΕΣΥ(Απ. Ολ 206/2006)  και της Ένωσης μας, ομοφωνούν για τη θεσμοθέτηση των ειδικοτήτων της Εργαστηριακής και της Κλινικής Γενετικής. Έχοντας ως δεδομένο ότι το ποσοστό των βιολόγων –τόσο στην παροχή υπηρεσιών γενετικής όσο και στην στελέχωσή τους- κυμαίνεται περίπου στο 90% στις υπηρεσίες υγείας (στα Πανεπ/κά εργαστήρια της Ιατρικής και Βιοεπιστημών, στο ΕΣΥ και στον ιδιωτικό τομέα), μια μονομερής θεσμοθέτηση ειδικότητας μόνο για τους συναδέλφους γιατρούς δεν θα είναι «ΑΠΛΑ» εκτός πραγματικότητας,  αλλά θα δημιουργήσει ένα νέο θεσμικό ελληνικό «ανέκδοτο» σε βάρος ΚΑΙ της ποιότητας των υπηρεσιών γενετικής. Αυτό επισημαίνεται στο σημαντικό έγγραφο που έχουν στείλει οι 11 συνάδελφοι Βιολόγοι μέλη ΔΕΠ των Ιατρικών σχολών που αποτελούν και την πλειοψηφία των διδασκόντων Ιατρική Γενετική στην χώρα μας.(2) Σοβαρά νομικά ζητήματα θα τεθούν εξάλλου από τις περιπτώσεις συναδέλφων βιολόγων που αποκτούν Ειδικότητα Γενετικής απο χώρες της ΕΕ η ΗΠΑ.(3)
 Τέλος, λόγω του εξαιρετικά μικρού αριθμού των «ευεργετούμενων» -από την μονομερή ειδικότητα-συναδέλφων γιατρών  που δεν ξεπερνούν τους 10 (!), αναπόφευκτα εγείρονται ερωτήματα για την σοβαρότητα ρυθμίσεων που αφορούν σε προσωποποιημένα ίσως και επώνυμα επιχειρηματικά η/και ακαδημαϊκά συμφέροντα και επιδιώξεις. Δεδομένου του μικρού αριθμού τους φαίνεται να είναι επώνυμη τόσο η 5 μελής επιτροπή που θα «αυτοχρηστούν» ως ειδικευμένοι, όσο και οι υποψήφιοι …ειδικευόμενοι. Τα δεδομένα αυτά όπως και οι αλλαγές τίτλου και περιεχομένου της ειδικότητας από άγνωστους «εισηγητές» πείθουν τον οιοδήποτε για την προχειρότητα του εγχειρήματος που προσβάλλει τόσο την προσφορά των βιολόγων και γιατρών γενετιστών στην χώρα μας, όσο και τα θεσμικά όργανα του ΚΕΣΥ και του Υπουργείου υγείας.
 Ενισχυτική των παραπάνω είναι και οι επιστολή των 9 Διευθυντών των μεγαλύτερων Ιδιωτικών Εργαστηρίων Γενετικής της χώρας μας(4).

Δ) Από την ΕΕΣΕ προτείνονται Νομικές μορφές Ιατρικών Εταιρειών ανά ειδικότητα, αλλά δεν έχει ληφθεί υπόψη η θεσμοθέτηση κοινού Επιμελητηρίου Επιστημών Υγείας, που έχει αναγγείλει το Υπουργείο Παιδείας (Θεσμικό όργανο για το οποίο ήδη η Ένωση μας και τα 7 Τμήματα Βιοεπιστημών έχουν αντιπροτείνει ωστόσο τη δημιουργία Επιμελητηρίου Βιοεπιστημών). Επί πλέον δεν έχουν ληφθεί  υπόψη – ενδεικτικό της μονομερούς αφετηρίας της ΕΕΣΕ- οι αντιφάσεις που θα δημιουργηθούν σε διεπιστημονικά πεδία, όπως τα Εργαστήρια Βιοχημείας, Ανοσολογίας, Γενετικής.

Ε) Οι Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής όπως γνωρίζετε λειτουργούν χωρίς έλεγχο από την Πολιτεία. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου και αδειοδότησής τους αλλά και να θεσμοθετηθούν εκπαιδευτικά κριτήρια (εξειδικεύσεις) και υπευθυνότητες μεταξύ των βιολόγων και των μαιευτήρων. Δεδομένης της έκτασης που έχει πάρει το «φαινόμενο» της υπογονιμότητας στην χώρα μας έπρεπε ήδη να υπάρχουν κριτήρια πιστοποίησης τουλάχιστον ως προς την εξειδίκευση των εμπλεκόμενων κλάδων. Παραλείπεται και αυτό το θέμα από το σχέδιο της ΕΕΣΕ, παρά τη μεγάλη κοινωνική και οικονομική διάσταση του θέματος. (Είμαστε η μόνη χώρα της ΕΕ με τόσο μεγάλο αριθμό περιστατικών και μονάδων IVF  σε σχέση με το πληθυσμό μας).

     Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:
     Α) Η θεσμοθέτηση των ειδικοτήτων στο χώρο της Υγείας θα πρέπει να συνάδει  με την επικαιροποιημένη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και τα ισχύοντα σε χώρες της ΕΕ και την ελληνική πραγματικότητα! (Βλέπε Ανακοίνωση ΠΕΒ, ΥπΥγείας 11/5/2010 ΑρΠρ 539) (5).
     Β) Tα ΠΔ των τμημάτων Βιοεπιστημών (86/2008, 104/2009, 158/2009) και το ψηφισμένο ΠΔ των Βιολόγων περί των επαγγελματικών προσόντων των Βιοεπιστημόνων, αποτυπώνουν τα έννομα δικαιώματά μας, δίνοντας τη δυνατότητα στις υπηρεσίες υγείας να αξιοποιούν νέα επιστημονικά γνωστικά πεδία και δυναμικό απαραίτητα για το κοινό μας ζητούμενο: αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της ποιότητας της παρεχόμενης υγείας προς τον πολίτη. Με το παρόν σας επισυνάπτουμε το κοινό έγγραφό μας με τα 6 Τμήματα Βιοεπιστημών της χώρας μας και σας επισημαίνουμε –κατά πλεονασμό!- την πολιτειακή υποχρέωση του Υπουργείου σας να προωθήσει τη θεσμοθέτηση των διεπιστημονικών ειδικοτήτων Βιοχημείας, Ανοσολογίας και Γενετικής, που και από την ήδη υπάρχουσα πραγματικότητα αλλά και από την ισχύουσα νομοθεσία, απορρέουν!
Τέλος θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι τα αιτήματά μας, εκτός της  επιστημονικής και θεσμικής τεκμηρίωσης συνδέονται άμεσα με την ποιότητα και οικονομία της υγείας όχι μόνο όσο αφορά την αξιοποίηση του σύγχρονου επιστημονικού δυναμικού της κοινωνίας μας, αλλά και με αυτά καθεαυτά τα οικονομικά της υγείας, που έχετε και εσείς θέσει ως βασικό στόχο της πολιτικής σας.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και σε παλαιότερη ανακοίνωση μας, η διατήρηση του κλειστού ιδιότυπου επαγγέλματος του Β/Μ –σε αντίθεση των εξαγγελιών περί ανοίγματος των επαγγελμάτων-«βλάπτει σοβαρά την υγεία» με κοστολογήσεις 300-9000% πάνω από τα λειτουργικά κόστη στις υπηρεσίες υγείας. (6)

Κε Υπουργέ, το παρόν αποτελεί μια ύστατη προσπάθεια αναίρεσης ενός μοναδικού στον κόσμο καθεστώτος θεσμικού αποκλεισμού των Βιοεπιστημόνων από τις υπηρεσίες υγείας. Η συνέχιση της -μέχρι τώρα- αδιαφορίας του Υπουργείου Υγείας αναπόφευκτα μας ωθεί στην αναζήτηση της δικαίωσής μας και στην ΕΕ, δεδομένου ότι όμοια ζητήματα θεωρούνται δεδομένα.(7)
Στην διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και συμβολή.

Για το ΔΣ της ΠΕΒ

Κόλλια Παναγούλα                                     Κατωπόδης Γιώργος
Πρόεδρος                  Γενικός Γραμματέας

Παραπομπές
1. (α) Έγγραφο των 6 Πανεπιστημιακών τμημάτων Βιοεπιστημών http://pev.gr/index.php/2008-12-24-17-48-13/2008-12-29-18-23-38/340-2011-05-17-17-10-22 (το τρίτο επισυναπτόμενο)
(β) ειδικό έγγραφο του Πρόεδρου του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ κου Χυντήρογλου. http://www.pev.gr/eggrafa/pdf/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF...PDF

2. Επιστολή των Πανεπ/κών Βιολόγων-Γενετιστών μελών ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών http://www.sige.gr/newgr/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=55

3. Σχετικό έγγραφο έχει ηδη κατατεθεί στο υπουργείο σας, εκ μέρους ενδιαφερόμενου συνάδελφου Βιολόγου Γενετιστή, που απέκτησε την ειδικότητα Γενετικής (κοινή για Βιολόγους και Γιατρούς) από χώρα της ΕΕ (ΑρΠρ Υπουργείου:  46953/27.4.2011).

4. Επιστολή των Διευθυντών Εργαστηρίων Γενετικής προς Υπουργείο Υγείας: http://www.sige.gr/newgr/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=1

5. Ανακοίνωση της ΠΕΒ για τις αντιφάσεις του ελληνικού θεσμικού πλαισίου με την Οδηγία ΕΕ 36/2005 και ελληνική νομοθεσία (ΠΔ 38/2010).

* «ΤΟ ΒΗΜΑ» : «Χρυσάφι πληρώνουμε τις ιατρικές εξετάσεις»

7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 16ης Δεκεμβρίου 2010 (*) http://tinyurl.com/3mdkyr4
«Παράβαση κράτους μέλους – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Άρθρο 43 ΕΚ – Δημόσια υγεία – Λειτουργία εργαστηρίων αναλύσεων ιατρικής βιολογίας –Σκοπός εξασφαλίσεως της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των βιολόγων – Σκοπός διατηρήσεως ποικιλίας στον τομέα της ιατρικής βιολογίας – Λογική συνοχή – Αναλογικότητα».

Στην υπόθεση  C-89/09,  με  αντικείμενο  προσφυγή  του  άρθρου  226  ΕΚ  λόγω  παραβάσεως,  η οποία ασκήθηκε  στις  2  Μαρτίου 2009, …για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο αποφασίζει: 1) Η Γαλλική Δημοκρατία, απαγορεύοντας στους βιολόγους να έχουν συμμετοχή σε περισσότερες από δύο εταιρίες που έχουν συσταθεί για την από κοινού λειτουργία ενός ή περισσοτέρων εργαστηρίων αναλύσεων ιατρικής βιολογίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 43 ΕΚ. 2)  Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons