Θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 για το alirocumab

hdl.medium.jpg

Η Sanofi και η Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ανακοίνωσαν θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 ODYSSEY ESCAPE, η οποία αξιολογεί το πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα alirocumab σε ασθενείς με μια κληρονομική μορφή υψηλής χοληστερόλης, γνωστή ως ετερόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία (HeFH), των οποίων τα επίπεδα χοληστερόλης απαιτούν χρόνια, εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη θεραπεία LDL-αφαίρεσης.

Η μελέτη πέτυχε το καταληκτικό σημείο της, αποδεικνύοντας ότι οι ασθενείς οι οποίοι πρόσθεσαν το alirocumab στην υπάρχουσα θεραπευτική αγωγή τους μείωσαν σημαντικά τη συχνότητα της θεραπείας LDL-αφαίρεσης κατά 75%, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (p <0.0001). Το 63% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με alirocumab δεν χρειάζονται πλέον να υποβληθούν σε θεραπεία LDL-αφαίρεσης, σε σύγκριση με το 0% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Η θεραπεία LDL-αφαίρεσης είναι μια διαδικασία όπου η κακή (LDL) χοληστερόλη απομακρύνεται από το αίμα, ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία με την αιμοκάθαρση.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας αναστολέας PCSK9 έδειξε σε μία κλινική μελέτη ότι μείωσε τη συχνότητα της θεραπείας LDL-αφαίρεσης, μια επεμβατική, δύσκολα προσβάσιμη, χρονοβόρα και δαπανηρή θεραπεία για μερικούς από τους πιο δύσκολα θεραπευόμενους ασθενείς», δήλωσε ο κ. Bill Sasiela, Ph.D, VP, Program Direction, Regeneron. «Το πρόγραμμα κλινικών δοκιμών ODYSSEY σχεδιάστηκε για να κατανοηθεί η επίδραση του Alirocumab σε πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών με υψηλό βαθμό ανεκπλήρωτων αναγκών που χρειάζονταν περαιτέρω μείωση της LDL χοληστερόλης τους.»

Η θεραπεία LDL-αφαίρεσης είναι επεμβατική και δύσκολη για τους ασθενείς, δεδομένου ότι μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τρεις ώρες. Η θεραπεία είναι επίσης δαπανηρή και μπορεί να κοστίσει μέχρι και $100.000 ετησίως σε κάθε ασθενή στις ΗΠΑ ή μέχρι 60.000 ευρώ στη Γερμανία, όπου υπάρχουν 200 κέντρα και η θεραπεία της LDL-αφαίρεσης χρησιμοποιείται συχνότερα. Στις ΗΠΑ υπάρχουν περίπου 60 κέντρα LDL-αφαίρεσης και πολλοί ασθενείς πρέπει να διανύσουν σημαντικές χιλιομετρικές αποστάσεις για να υποβληθούν στη διαδικασία.

«Παρά τη θεραπεία με στατίνες, ένα υποσύνολο των ασθενών με ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία (HeFH) αδυνατεί να μειώσει επαρκώς την LDL χοληστερόλη του και απαιτεί τακτική θεραπεία LDL-αφαίρεσης», δήλωσε ο κ. Jay Edelberg, MD., Ph.D, Head of Cardiovasculaer Development, Sanofi. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αγωγή με alirocumab μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους ασθενείς να μειώσουν τη συχνότητα ή ακόμη και να εξαλείψουν την ανάγκη για θεραπείαμε LDL-αφαίρεση».

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της μελέτης ήταν η κόπωση (15% alirocumab, 10% εικονικό φάρμακο), η ρινοφαρυγγίτιδα (10% alirocumab, 10% εικονικό φάρμακο),  η διάρροια (10% alirocumab, 0% εικονικό φάρμακο), η μυαλγία (10% alirocumab, 5% εικονικό φάρμακο),  η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (7% alirocumab, 19% εικονικό φάρμακο), ο πονοκέφαλος (7%  alirocumab, 5% εικονικό φάρμακο), η αρθραλγία (7% alirocumab, 10% εικονικό φάρμακο), και ο πόνος στην πλάτη (5% alirocumab, 10% εικονικό φάρμακο).

Αναλυτικά δεδομένα θα παρουσιαστούν σε επόμενα ιατρικά συνέδρια.

Σχετικά με το πρόγραμμα ODYSSEY ESCAPE

Στην ολοκληρωμένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη Φάσης 3 ODYSSEY ESCAPE, μελέτη συμμετείχαν 62 ασθενείς από 14 θεραπευτικά κέντρα στις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Αυτοί οι ασθενείς ελάμβαναν τακτικά θεραπεία LDL-αφαίρεσης με προγραμματισμένα διαλείμματα  μιας ή 2 εβδομάδων πριν από την τυχαιοποίηση. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν alirocumab 150 mg (n=41) υποδορίως κάθε 2 εβδομάδες ή εικονικό φάρμακο (n=21), επιπρόσθετα της υπάρχουσας θεραπευτικής αγωγή τους. Η διπλά τυφλή περίοδος θεραπείας περιελάμβανε δύο χρονικά διαστήματα: για τις πρώτες 6 εβδομάδες, οι ασθενείς παρέμειναν στο καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα της θεραπείας LDL-αφαίρεσης τους στη γραμμή αναφοράς και για τις ακόλουθες 12 εβδομάδες, η συχνότητα LDL-αφαίρεσης ρυθμίστηκε με βάση την ανταπόκριση της LDL χοληστερόλης του ασθενούς στη θεραπεία. Η μελέτη ODYSSEY ESCAPE είναι μέρος της Φάσης 3 του γενικότερου προγράμματος ODYSSEY, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από 25.000 ασθενείς.

Σχετικά με το Alirocumab

Τον Ιούλιο του 2015, οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι το alirocumab εγκρίθηκε για χρήση στις ΗΠΑ. Το alirocumab είναι ένας αναστολέας PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), ο οποίος ενδείκνυται ως επιπρόσθετο στη δίαιτα και στη μέγιστα ανεκτή δόση στατινών για τη θεραπεία ενηλίκων με HeFH ή κλινική αθηρωματική CVD, οι οποίοι χρειάζονται επιπλέον μείωση της LDL χοληστερόλης τους. Η επίδραση του alirocumab στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα δεν έχει καθοριστεί.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για to alirocumab. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τo alirocumab έχει εγκριθεί για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία (HeFH και μη οικογενή) ή μικτή δυσλιπιδαιμία ως επιπρόσθετο στη δίαιτα: α) σε συνδυασμό με στατίνη και άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες σε ασθενείς που αδυνατούν να επιτύχουν τους στόχους της LDL χοληστερόλης με την μέγιστα ανεκτή στατίνη ή β) μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες για τους ασθενείς που έχουν δυσανεξία στη στατίνη ή για όσους η στατίνη αντενδείκνυται. Η επίδραση του alirocumab στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν υπόκειται σε πρόσθετη παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει ταχεία ταυτοποίηση των νέων πληροφοριών ασφάλειας. Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να αναφέρουν οποιεσδήποτε ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σχετικά με τη Sanofi

Η Sanofi, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της υγείας, ανακαλύπτει, αναπτύσσει και παρέχει θεραπευτικές λύσεις με επίκεντρο τις ανάγκες των ασθενών. Η Sanofi διαθέτει ισχυρή παρουσία στον Τομέα του Διαβήτη, των Ανθρώπινων Εμβολίων, των Καινοτόμων Φαρμάκων, των Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας, των Αναδυόμενων Αγορών, της Υγείας των Ζώων και της Genzyme. Η Sanofi είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Παρισιού (EURONEXT: SAN) και της Νέας Υόρκης (NYSE: SNY). www.sanofi.com

Σχετικά με τη Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Η Regeneron είναι μία κορυφαία, επιστημονική βιοφαρμακευτική εταιρεία, με έδρα το Tarrytown στη Νέα Υόρκη, που ανακαλύπτει, αναπτύσσει, παρασκευάζει και διαθέτει φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων. Η Regeneron διαθέτει φαρμακευτικά προϊόντα για την υψηλή LDL χοληστερόλη, τις οφθαλμικές ασθένειες και μία σπάνια φλεγμονώδη πάθηση ενώ έχει υπό ανάπτυξη προϊόντα σε πεδία με ακάλυπτες θεραπευτικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων  της ογκολογίας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, του άσθματος, της ατοπικής δερματίτιδας, του πόνου και μεταδοτικών ασθενειών.  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.regeneron.com ή ακολουθείστε την @Regeneron στο Twitter.


πηγή:medicalnews.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons