Τι προβλέπει η νομοθεσία στην Ελλάδα για τις εξωσωματικές

%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%

Διευκρινίσεις που αφορούν σε θέματα υποβοηθούµενης αναπαραγωγής δίνει ο ΕΟΠΥΥ, με εγκύκλιό του.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις προσπαθειών υποβοηθούµενης αναπαραγωγής µε σπέρμα δότη, ο οργανισμός ζητά από τις τράπεζες σπέρματος πιστοποιητικό τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπενθυμίζει ότι, προκειμένου για διάθεση σπέρματος, ο δότης πρέπει να µην έχει συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας του, ενώ προκειμένου για διάθεση ωαρίων η δότρια πρέπει να µην έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας της.

Επιπρόσθετα τίθενται και ειδικοί περιορισμοί: «Τα τέκνα που προέρχονται από γαμέτες του ίδιου 3ου δότη, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 10, εκτός εάν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από γαμέτες του εν λόγω δότη».

Τράπεζες κρυοσυντήρησης

Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται ότι εκδόθηκε η απόφαση η οποία αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των τραπεζών κρυοσυντήρησης. Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, θα εκδώσει άδειες λειτουργίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης, γεγονός που θα διευκολύνει τις Επιτροπές του Οργανισμού στην εξέταση των αντίστοιχων περιστατικών.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα δύο σπερµοδιαγράµµατα που απαιτούνται στις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους κατ’ ελάχιστο 75 ημέρες το ένα από το άλλο, ενώ το παλαιότερο εξ’ αυτών θα πρέπει να µην απέχει περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία εξέτασης του περιστατικού από την επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης.


πηγή:medicalnews.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons