Η Bayer συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις Ανοικτής Καινοτομίας

bayer1.jpg

Η Bayer διευρύνει τη προσέγγιση της στην Ανοικτή Καινοτομία με μια ακόμη πρωτοβουλία crowdsourcing τη Grants4Indications™. Μαζί με το πρόγραμμα CoLaborator™, καθώς και άλλα επιτυχημένα προγράμματα crowdsourcing, η Bayer θέλει να δηλώσει την ύψιστη σημασία της Ανοικτής Καινοτομίας για την εταιρεία.

Με το Grants4Indications™, η Bayer συμπληρώνει την πέμπτη παγκόσμια πρωτοβουλία της crowdsourcing. Το πλέον πρόσφατο διαδικτυακό πρόγραμμα επιχορήγησης προωθεί την εξερεύνηση νέων ενδείξεων, με στόχο να ανακαλύψει νέες πιθανές θεραπευτικές περιοχές για τα προϊόντα της Bayer. Το πρόγραμμα Grants4Indications™ είναι μέρος της παγκόσμιας προσέγγισης Ανοικτής Καινοτομίας της Bayer, όπου συμπεριλαμβάνεται ήδη μια σειρά από επιτυχημένες πρωτοβουλίες crowdsourcing και συνεργασίας, καθώς και τη πρωτοβουλία CoLaborator™, ένα ελκυστικό χώρο ανάπτυξης για νέες εταιρείες βιοεπιστημών στο Βερολίνο και το Σαν Φρανσίσκο.

Επιπλέον, η Bayer και η Αμερικανική Ένωση για την Έρευνα του Καρκίνου (AACR) ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη ενός προγράμματος επιχορηγήσεων με το όνομα  «AACR-Bayer Innovation and DiscoveryGrants». Αυτό το πρόγραμμα θα προωθήσει τα βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας της Bayer Grants4Targets®, με έμφαση στην ογκολογία. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει νέες θεραπευτικές επιλογές για τύπους καρκίνου όπου υπάρχει υψηλή ανάγκη, να ενθαρρύνει την καινοτομία και τη μετάφραση των ιδεών από τη βασική έρευνα σε νέα φάρμακα, και να προωθεί συνεργασίες μεταξύ ακαδημαϊκών ομάδων και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Έτσι, η πρωτοβουλία της Bayer Grants4Targets® βοηθά μέσω επιχορηγήσεων να «μεταφραστούν» οι ιδέες που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα, σε νέα φάρμακα που απαντούν στις ακάλυπτες ανάγκες θεραπείας.

Το πρόγραμμα Grants4Targets® ξεκίνησε το 2009 και είναι η πρώτη πρωτοβουλία crowdsourcing της Bayer. Άλλες πρωτοβουλίες τέτοιου είδους που έχουν καθιερωθεί από τότε είναι το πρόγραμμα Grants4Apps® και το πρόσφατο Grants4Indications™. Πρόκειται για ανοιχτά προγράμματα καινοτομίας που προσφέρουν υποτροφίες σε επιστήμονες από πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και νεοφυείς επιχειρήσεις ή προγραμματιστές με εξειδίκευση στη ψηφιακή υγεία, από όλο τον κόσμο, για την υποστήριξη συγκεκριμένων έργων. Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί το διαδικτυακό πρόγραμμα Partner Your Antibodies, όπου η Bayer αναζητά νέα αντισώματα που συνδέονται κυρίως με τους τομείς της έρευνας της εταιρείας.

Με το πρόγραμμα CoLaborator™, η Bayer προσφέρει την ευκαιρία σε νέες εταιρείες βιοεπιστημών να «στήσουν» τα δικά τους ερευνητικά εργαστήρια, μέσα στα ερευνητικά κέντρα του Τομέα Φαρμάκων της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Με τον τρόπο αυτό, οι νέες εταιρείες έχουν στη διάθεση τους εργαστηριακό χώρο, κατάλληλα εξοπλισμένο, αλλά  και πρόσβαση στην ερευνητική τεχνογνωσία και τις υποδομές της εταιρείας, ενώ αποκτούν ακόμη ένα πρώτο σημείο επαφής, εάν πιθανώς επιθυμούν συνεργασία με τη φαρμακευτική βιομηχανία. Με το πρόγραμμα CoLaboratorΤΜ η Bayer δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των βιοεπιστημών.

Λίγα λόγια για τα προγράμματα Ανοικτής Καινοτομίας

Το πρόγραμμα Grants4Targets®  είναι διαδικτυακό πρόγραμμα crowdsourcing που υλοποιείται από τον Τομέα Φαρμάκων της Bayer. Αυτό το παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα επιχορήγησης υποστηρίζει την έρευνα σχετικά με καινοτόμους θεραπευτικούς στόχους, στις κατηγορίες δραστηριοποίησης της Bayer – ογκολογίας, γυναικολογίας, καρδιολογίας (και νεφρολογίας), αιματολογίας, και οφθαλμολογίας – μέσω χρηματοδότησης και μέσω παροχής τεχνογνωσίας και τεχνολογιών στην ανακάλυψη φαρμάκων. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Στην παρούσα φάση, δύο τύποι υποτροφιών είναι διαθέσιμοι: οι υποστηρικτικές επιχορηγήσεις (5.000-10.000 ευρώ) για έρευνα σε πολύ πρώιμο στάδιο και εστιασμένες επιχορηγήσεις (10.000-125.000 ευρώ) για τις πιο ώριμες ιδέες που αφορούν συγκεκριμένες πτυχές του θεραπευτικού στόχου, ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ανακάλυψης φαρμακευτικών ουσιών. Οι ερευνητές που έχουν ήδη κερδίσει τις υποτροφίες του προγράμματος, έχουν βραβευτεί με γρήγορη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε κοινή έρευνα με την Bayer, και με εργαλεία και μεθόδους αναζήτησης και επικύρωσης της έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://ift.tt/1T3dEyd

Grants4Apps®

Το πρόγραμμα Grants4Apps® είναι μια ανοιχτή πρωτοβουλία καινοτομίας, που ξεκίνησε το 2013 ως πρόγραμμα crowdsourcing. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει οικονομική στήριξη σε προγραμματιστές και νεοσύστατες επιχειρήσεις για έργα σχετικά με λογισμικό, hardware και τεχνολογία, τα οποία  συμβάλλουν στη βελτίωση της υγεία και των θεραπευτικών διαδικασιών. Τα 2014 προστέθηκε ένα ακόμη μοντέλο στο πρόγραμμα, το Grants4Apps®Αccelarator για τον τομέα της ψηφιακής υγείας. Στο μοντέλο αυτό, η Bayer προσφέρει χώρο ιδιωτικών γραφείων για 5 νεοφυείς επιχειρήσεις στη ψηφιακή υγεία, στα κεντρικά γραφεία του Τομέα Φαρμάκων στο Βερολίνο. Πρέπει απλά οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν ιδέες για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο χώρο της υγείας και η εταιρεία θα τους βοηθήσει και στην περαιτέρω προώθηση των έργων τους και των επιχειρηματικών μοντέλων.

Κάθε επιλεγμένη νεοφυής επιχείρηση λαμβάνει έως και 50.000 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση και μπορούν να παραμείνουν στους χώρους του Grants4Apps®Αccelarator για περίπου 100 ημέρες. Κατά την περίοδο αυτή, η Bayer προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση από έμπειρους συνεργάτες της στα start-ups, αλλά και από επιχειρηματίες εκτός εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, το Grants4Apps®Αccelarator δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για τη προώθηση τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της υγείας και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Bayer στη συνεργασία με νέους επιχειρηματίες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην http://ift.tt/20lSUCg

Grants4Indications™

Με την πρόσφατηcrowdsourcing πρωτοβουλία,Grants4Indications™, η Bayer προωθεί την εξερεύνηση νέων θεραπευτικών ενδείξεων. Το Grants4Indications™ είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα για να υποβάλλονται ιδέες για ένα συγκεκριμένο κλινικό ή μη, ερευνητικό έργο με στόχο την αξιολόγηση μιας φαρμακευτικής ουσίας της Bayer που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μία νέα θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς. Αν η ιδέα αξιολογηθεί θετικά στο πρώτο στάδιο, ο αιτών θα κληθεί να καταθέσει πλήρη πρόταση μελέτης και θα λάβει επιδότηση για το σκοπό αυτό. Αν προχωρήσει επιτυχώς και στο επόμενο στάδιο, ο αιτών μπορεί να λάβει περαιτέρω χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή Μελέτης που διεξάγεται με την Πρωτοβουλία του Ερευνητή (IIR).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://ift.tt/20lSUCc

PartnerYourAntibodies

Με τη διαδικτυακή πλατφόρμα PartnerYourAntibodies, η Bayer αναζητά νέα αντισώματα που αφορούν ιδιαίτερα στους τομείς της ογκολογίας, καρδιολογίας (και νεφρολογίας), αιματολογίας, οφθαλμολογίας, καθώς και  γυναικολογίας, και τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο σε συγκεκριμένη βιοχημική διεργασία. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν επιτυχώς, θα αξιολογηθούν από τη Bayer για την πιθανή εφαρμογή τους στον άνθρωπο. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, η Bayer προτίθεται να ξεκινήσει ένα ευρύ κλινικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον αιτών, όπου η εταιρεία θα καταβάλει σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων της έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://ift.tt/1T3dEyh

CoLaborator™

Ο στόχος του CoLaborator™ είναι να βοηθήσει τους ερευνητές σε νέες εταιρείες βιοεπιστημών να αποκτήσουν τα δικά τους ερευνητικά εργαστήρια. Οι ανεξάρτητες εταιρείες που θα επιλεγούν, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία της Bayer και το παγκόσμιο ερευνητικό δίκτυο της, εκτός από το έτοιμο προς χρήση εργαστήριο και το γραφείο υποδομών. Ο πρώτος χώρος για το CoLaborator™ δημιουργήθηκε από την Bayer το 2012 στην τοποθεσία Mission Bay, του Σαν Φρανσίσκο, δίπλα από τα ερευνητικά εργαστήρια της εταιρείας, που βρίσκονται στην περιοχή. Το 2014, η Bayer εγκαινίασε τον δεύτερο χώρο στο Βερολίνο. Όλοι όσοι επιλεχθούν στο πρόγραμμα CoLaborator™ έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται είτε στο Σαν Φρανσίσκο, είτε στο Βερολίνο, και να ανταλλάσουν ιδέες και εμπειρίες σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην http://ift.tt/20lSSKz

Τι είναι το crowdsourcing;

 

Crowdsourcing (ή όπως αναφέρεται στα Ελληνικά πληθοπορισμός) είναι μία μορφή συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή μία εταιρεία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων με ποίκιλλες γνώσεις, ετερογένεια και αριθμό, μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης, να αναλάβουν εθελοντικά μια εργασία. Η ανάληψη της εργασίας, η οποία ποικίλλει σε πολυπλοκότητα και στο βαθμό στον οποίο είναι χωρισμένη και στην οποία το πλήθος πρέπει να συμμετάσχει με προσωπική εργασία, χρήματα, γνώση, εμπειρία, περιλαμβάνει πάντοτε αμοιβαίο όφελος και για τις δύο πλευρές.

 

Οι χρήστες λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης τους, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων σε κάποιο τομέα, ενώ ο εκκινητής της πρωτοβουλίας (πληθοποριστής) αποκτά και χρησιμοποιεί προς όφελός του, αυτά που έχει συνεισφέρει ο χρήστης στο εγχείρημα, τα οποία εξαρτώνται από τη δραστηριότητα που έχει αναλάβει ο χρήστης. Πηγή: Wikipedia

bayer2.jpg

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr.

 

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά, επικοινωνήστε με τη Σόνια Μουσαβερέ, Τηλ. +30 210 618 75 62, e-mail: sonia.mousavere@bayer.com

bayer3.jpg


πηγή:medicalnews.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons