Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΙΒΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ! ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  ΤΙΜΗ ΕΟΠΥΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ RB ΤΗΣ 09/11/15 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΟΠΥΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ RB - ΤΙΜΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΤΙΜΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΟΠΥΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ RB - ΤΙΜΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA 15-3 (κάθε δείγμα) 31.06 12.17 -60.83% 18.9 -35.62%
Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) 17.26 6.91 -59.97% 8.91 -22.45%
Ένζυμα φυλλικού οξέος 17.26 10.93 -36.65% 12.15 -10.00%
Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) 24.16 9.48 -60.77% 13.77 -31.17%
Παραθορμόνη (PTH intact) 33.13 9.48 -71.39% 16.2 -41.49%
Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) - RIA 24.16 9.48 -60.77% 13.77 -31.17%
Παραθορμόνη (PTH intact) - RIA 33.13 9.48 -71.39% 16.2 -41.49%
Ραδιενεργός βιταμίνη Β12 (Β12 CO 60) - RIA 17.26 8.80 -48.99% 12.15 -27.54%
Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) 20.02 8.64 -56.86% 17.55 -50.78%
Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) -RIA 35.2 8.45 -76.00%   10,8 ή 17,55
CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα 20.71 8.06 -61.07% 21.6 -62.68%
CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα 20.71 8.06 -61.07% 16.2 -50.24%
PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα 20.71 8.06 -61.07% 11.07 -27.18%
CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 20.71 8.06 -61.07% 21.6 -62.68%
CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 20.71 8.06 -61.07% 16.2 -50.24%
PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 20.71 8.06 -61.07% 11.07 -27.18%
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα 20.71 8.06 -61.07% 11.07 -27.18%
Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs), Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI), TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) 17.26 6.33 -63.30% 8.37 -24.32%
Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) 34.5 6.33 -81.64% 8.37 -24.32%
Τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3) 17.26 4.77 -72.38% 8.91 -46.49%
Προλακτίνη αίματος PRL 24.16 7.13 -70.49% 13.77 -48.23%
Οιστραδιόλη αίματος (E2) 24.16 7.13 -70.49% 13.77 -48.23%
Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) - RIA 17.26 7.13 -58.70% 14.85 -52.00%
Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) - RIA 17.26 6.33 -63.30% 8.37 -24.32%
Οιστραδιόλη αίματος (E2) - RIA 24.16 7.13 -70.49% 13.77 -48.23%
Προλακτίνη αίματος PRL - RIA 24.16 7.13 -70.49% 13.77 -48.23%
Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης 6.91
Προσδιορισμόςαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) 55.22 6.91 -87.49% 10,8 ή 17,55
Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3) 17.26 6.91 -59.97% 8.91 -22.45%
Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST) 13.8 6.85 -50.39% 13.77 -50.28%
Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού 17.26 6.85 -60.33%
Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) 17.26 6.85 -60.33% 16.2 -57.74%
Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) - RIA 55,22(2 μετρήσεις κ μία επιβεβίωση με  μέτρηση μετά από αντίδραση με αντισώματα) 6.85 16.2 -57.74%
Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο συνδέσεως συμπληρώματος (CMV) 16.57 6.32 -61.84% >10,80
Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0')): α) 1ου δείγματος 17.26 6.22 -63.97% 13.77 -54.84%
Ωχρινοτρόπος (LH), (TRH test για LH σε χρόνο 0') - RIA: α) μέτρηση ενός δείγματος 17.26 6.22 -63.97% 13.77 -54.84%
Ποσοτική μέτρηση CRP 17.26 5.76 -66.64% 2.7 113.27%
Φερριτίνη ορού 17.26 4.72 -72.64% 8.91 -47.01%
Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) 16.57 5.48 -66.95% 14.04 -61.00%
Αυστραλιανό αντιγόνο (HbsAg) - RIA 16.57 5.48 -66.95% 14.04 -61.00%
Θυροξίνη ορού (Τ4) 17.26 4.77 -72.38%
Προσδιορισμός φυλλικού οξέος 17.26 4.12 -76.11% 12.15 -66.07%
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) 13.8 3.55 -74.30% 8.1 -56.21%
Προσδιορισμός φυλλικού οξέος - RIA 17.26 4.12 -76.11% 12.15 -66.07%
Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα) 1,38-17,26 3.82 >10,80
Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα νατρίου Na, καλίου K, ανόργανου και οργανικού φωσφόρου P ανά 2.07 2.30 11.27% 1.89 21.87%
Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών (χρωματομετρικώς) 1,75-11,66 3.01 1,89 ή 14,31
Καλλιέργεια εξιδρωμάτων 5,52-34,51 3.01
Καλλιέργεια ούρων 5,52-34,51 3.01 21,6 - 32,40
Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP) 2.76 2.30 -16.55% 1.89 21.87%
Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK) 2.76 2.89 4.73% 1.89 52.94%
ygt 2.76 2.30 -16.55% 1.89 21.87%
Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) 2.76 2.30 -16.55% 5.4 -57.35%
Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) 2.76 2.30 -16.55% 5.4 -57.35%
Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) 2.76 2.30 -16.55% 1.89 21.87%
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) 2.76 2.30 -16.55% 5.4 -57.35%
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) 2.76 2.30 -16.55% 5.4 -57.35%
Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη (SGPT-SGOT) 2.76 2.01 -27.19% 2.97 -32.34%
Τριγλυκερίδια αίματος 2.76 2.01 -27.19% 1.89 6.33%
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Τριγλυκερίδια αίματος 2.76 2.01 -27.19% 1.89 6.33%
Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου 2.76 1.73 -37.41% 1.89 -8.60%
Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα κρεατίνης, κρεατινίνης (CR) 2.76 2.19 -20.72% 1.89 15.77%
Σίδηρος ορού (Fe) 2.76 1.98 -28.44% 1.89 4.50%
Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) 2.76 1.98 -28.44% 1.89 4.50%
Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ) 4.14 1.66 -59.94% >7,83
Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος 2.76 1.15 -58.27% 1.89 -39.07%
Προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης (BIL) 2.76 1.66 -39.91% 2.7 -38.58%
Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης 2.76 1.27 -54.10% 1.89 -32.97%
Προσδιορισμός ουρίας αίματος 2.76 1.15 -58.27% 1.89 -39.07%
Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL) 2.76 1.15 -58.27% 1.35 -14.69%
Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων TKE 2.76 1.01 -63.28% 1.89 -46.38%


πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons