Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευση στις ΜΕΘ και στις ΜΕΝ

Το υπουργείο Υγείας προχώρησε χθες στην προκήρυξη 86 θέσεων ειδικευμένων γιατρών οι οποίοι θα λάβουν επιπλέον την δεύτερη κατά σειρά εξειδίκευση για να υπηρετήσουν στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) Νεογνών.
Η χώρα έχει έλλειψη από γιατρούς-εντατικολόγους, δηλαδή από γιατρούς που είναι διατεθειμένοι να κάνουν και δεύτερη ειδικότητα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης που μπορεί να είναι παθολογία, καρδιολογία, πνευμονολογία, αναισθησιολογία, νεφρολογία και χειρουργική.
Με την προκήρυξη αυτών του 86 θέσεων ως εκ τούτου, καλούνται ήδη εξειδικευμένοι γιατροί αυτών των ειδικοτήτων να συνεχίσουν στην δεύτερη εξειδίκευση και να λάβουν θέση σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας.
 
Διαβάστε εδώ την προκήρυξη:
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις:
 α) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/26-7-1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 β) του άρθρου 84 του Ν. 2071/1992
 γ) του άρθρου 38 του Ν. 1397/1983
 δ) Του Π. Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείο Υγείας»
 ε) Το ΠΔ 73/2015 ( ΦΕΚ 116/23-9-2015 τ.Α΄).
2.Την με αρ. ΔΥΓ/οικ.52680/93 (ΦΕΚ 802/6-10-93), Απόφαση διαδικασίας και τρόπου διορισμού ειδικευμένων ιατρών στις Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν., όπως αυτή
 τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΔΥ13α/οικ.2383/94 (ΦΕΚ 99/16-2-94), ΔΥ13α/οικ. 11059 /94 (ΦΕΚ396/27-5-94) και ΔΥ13α/οικ.36904/97 (ΦΕΚ 1038/25-11-97).
3.Την αρ. πρωτ. Υ7α/ΓΠοικ. 92919/7-9-2013 (ΦΕΚ 2657/18-10-2013 τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση ιατρών ειδικότητας Νεφρολογίας στην Εντατική Θεραπεία).
4. Το με αρ.πρωτ. 41058/6-11-2015 έγγραφο της 1ης ΔΥΠΕ.
5.Το με αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ 40863/21344/15-10-2015 έγγραφο της 2ης ΔΥΠΕ.
6.Το με αρ. πρωτ. Δ3α/34206/2-11-2015 έγγραφο της 3ης ΔΥΠΕ.
7.Το με αρ. πρωτ. 32256/30-10-2015 έγγραφο της 4ης ΔΥΠΕ.
8. Το με αρ. πρωτ. 23374/4-11-2015 έγγραφο της 5ης ΔΥΠΕ.
9. Το με αρ. πρωτ. 34500/6-11-2015 έγγραφο της 6ης ΔΥΠΕ
10. Το με αρ. πρωτ. 13836/20-10-2015 έγγραφο της 7ης ΔΥΠΕ.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών, για εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία που παρέχεται από τις Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν. των Νοσοκομείων ως εξής:
 
Για τα Νοσοκομεία της 1ης ΔΥΠΕ Αττικής:
 
Μ.Ε.Θ.
1) ΓΝΑ ΄΄ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ΄΄ Ε.Ε.Σ., μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
2) ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΄΄ΑΓ.ΣΟΦΙΑ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
3) ΓΝΑ ΄΄Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ΄΄, δύο (2) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
4) ΓΝ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΄΄ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
5) ΓΝΑ ΄΄ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ΄΄, επτά (7) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
6) ΓΝΑ ΄΄ΛΑΪΚΟ΄΄, τρείς (3) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
7) ΓΟΝΚ ΄΄ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ΄΄, τρείς (3) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
8) ΓΝΑ ΄΄ΚΑΤ΄΄, τέσσερις (4) θέση στην Α΄ Μ.Ε.Θ.
9) ΓΝΑ ΄΄ΚΑΤ΄΄, δύο (2) θέση στην Β΄ Μ.Ε.Θ.
10) ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΄΄ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
11) ΓΝΑ ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄, τρείς (3) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
12) ΓΝΝΘΑ ΄΄ΣΩΤΗΡΙΑ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
 
Μ.Ε.Ν.
1) ΓΝΑ ΄΄ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ΄΄ (πρώην ΓΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ), μία (1) θέση στη
 Μ.Ε.Ν.Ν.
2) ΓΝΑ ΄΄ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ΄΄ (πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ), μία (1) θέση στη
 Μ.Ε.Ν.Ν.
3) ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΄΄ΑΓ.ΣΟΦΙΑ΄΄, μία (1) θέση στη Α΄ Μ.Ε.Ν.Ν.
4) ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΄΄ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Ν.Ν.
 
Για τα Νοσοκομεία της 2ης ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ:
 
Μ.Ε.Θ.
1) ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΄΄ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ΄΄-ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΄΄ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ΄΄
 (πρώην ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΄΄ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ΄΄), μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
2) ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, τέσσερις (4) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
3) ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΄΄ΤΖΑΝΕΙΟ΄΄, τρείς (3) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
4) ΕΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΄΄ΜΕΤΑΞΑ΄΄, δύο (2) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
5) ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄ ,δύο (2) θέσεις στην Μ.Ε.Θ. εκ των οποίων μία (1) θέση
 είναι για το ΘΡΙΑΣΙΟ και μία (1) θέση για το ΛΑΤΣΕΙΟ
6) ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
 
Μ.Ε.Ν.
1) ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΄΄ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ΄΄-ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΄΄ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ΄΄
 (πρώην ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΄΄ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ΄΄), μία (1) θέση στη Μ.Ε.Ν.Ν.
 
Για τα Νοσοκομεία της 3ης ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
 
Μ.Ε.Θ.
1) ΓΝΘ ΄΄Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄, τρείς (3) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
2) ΓΝΘ ΄΄Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ΄΄, δύο (2) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
3) ΓΝΘ ΄΄ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ΄΄, δύο (2) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
 
Μ.Ε.Ν.
1) ΓΝΘ ΄΄ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Ν.Ν.
 
Για τα Νοσοκομεία της 4ης ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ:
 
Μ.Ε.Θ.
1) ΓΝΘ ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
2) ΓΝΘ ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄, δύο (2) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.ΠΑΙΔΩΝ
3) ΑΝΘ ΄΄ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
4) ΠΓΝΘ ΄΄ΑΧΕΠΑ΄΄, δύο (2) θέσεις στη Α΄ Μ.Ε.Θ.
5) ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (πρώην ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ), πέντε (5) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
 
Μ.Ε.Ν.
1) ΓΝΘ ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Ν.Ν. του Α.Π.Θ.
 
Για τα Νοσοκομεία της 5ης ΔΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
 
Μ.Ε.Θ.
1) ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (πρώην ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ), δύο (2) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
2) ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΄΄ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ΄΄, τρείς (3) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
 
Μ.Ε.Ν.
1) ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (πρώην ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ), μία (1) θέση στη Μ.Ε.Ν.Ν.
 
Για τα Νοσοκομεία της 6ης ΔΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:
 
Μ.Ε.Θ.
1) ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ, τρείς (3) θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
2) ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
 
Μ.Ε.Ν.
1) ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τρείς (3) θέσεις στη Μ.Ε.Ν.Ν.
 
Για τα Νοσοκομεία της 7ης ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ:
 
Μ.Ε.Θ.
1) ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
2) ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ
3) ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
4) ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Θ.
 
Μ.Ε.Ν.
1) ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Ν.Ν.
2) ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄΄, μία (1) θέση στη Μ.Ε.Ν.Ν.
 
Για τις ανωτέρω θέσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ειδικευμένοι ιατροί των εξής
ειδικοτήτων:
 
α- Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας, για τις Μ.Ε.Θ. όλων των Νοσοκομείων πλην των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.
β- Παιδιατρικής ή Παιδοχειρουργικής, για τις Μ.Ε.Θ. των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.
Επίσης με ειδικότητα Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή
Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, εφόσον όμως έχουν εργασθεί μετά τη λήξη της ειδικότητας, για χρονικό διάστημα 18 μηνών στις ειδικότητες αυτές σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο.
γ- Παιδιατρικής για την Μ.Ε.Ν. Νεογνών.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τις ανωτέρω θέσεις, που
θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
α- αντίγραφο Πτυχίου.
 
 (Οι ιατροί απόφοιτοι ιατρικών σχολών χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
 Ένωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. Οι ιατροί
 απόφοιτοι ιατρικών σχολών χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να
 προσκομίζουν και άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος).
 
β- Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας Υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.
 
γ- Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δημόσιας αρχής. Από το οποίο
 να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια.
 
δ- Αντίγραφο του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 
ε- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) ο ιατρός εφόσον επιλεγεί, δεν θα
 ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και β) δεν κατέχει δημόσια ή ιδιωτική θέση.
 
Τα ανωτέρω θα υποβάλλονται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ
ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (δια του πρωτοκόλλου) από 19-11-2015 έως 3-12-2015. Για όσες αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, ως ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται η ημερομηνία αποστολής των ΕΛΤΑ.
 
Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων της 1ης ΔΥΠΕ Αττικής και της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου θα λάβει χώρα στις 17-12-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών-Ισόγειο).
 
Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Ν. Νεογνών των Νοσοκομείων της 1ης ΔΥΠΕ Αττικής, της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, της 5ης ΔΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, της 6ης ΔΥΠΕ
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας και της 7ης ΔΥΠΕ Κρήτης, θα λάβει χώρα στις 17-12-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ έως 11.00 πμ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών-Ισόγειο).
 
Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων της 5ης ΔΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, της 6ης ΔΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας και της 7ης ΔΥΠΕ Κρήτης, θα λάβει χώρα στις 18-12-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών-Ισόγειο).
 
Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΔΥΠΕ
Μακεδονίας & Θράκης θα λάβει χώρα στις 21-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της 3ης και 4ης ΔΥΠΕ (Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη).
 
Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Ν. των Νοσοκομείων της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης θα λάβει χώρα στις 21-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της 3ης και 4ης ΔΥΠΕ (Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη). Υπενθυμίζεται ότι για τους ιατρούς που θα επιλεγούν και θα διορισθούν στις παραπάνω
θέσεις για δύο (2) έτη, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.2071/92.


πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons