Οι προτάσεις των ΑΝ.ΕΛ για την Υγεία

19163081-656x410.jpg

Σε επτά μέτρα-πυλώνες στηρίζεται η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τον Τομέα της Υγείας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

1. Θεσμοθέτηση υπουργείου Υγείας ως ξεχωριστό υπουργείο, αυτοδύναμο και ανεξάρτητο, αρμόδιο μόνο για θέματα Υγείας. (Ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του θα είναι η απογραφή και καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπουργείου).

2. Παροχή Δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής (ΙΑΦΑ) Περίθαλψης σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (πολύτεκνοι, χρόνια πάσχοντες, “Αποροι, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, Μονογονεικές οικογένειες, εξαρτημένα άτομα και ΑΜΕΑ, “Ανεργοι-για το διάστημα της ανεργίας, Δημόσιους Υπαλλήλους και Ένστολους). Στην ΙΑΦΑ περίθαλψη περιλαμβάνονται οι διαγνωστικές εξετάσεις, οι ιατρικές επισκέψεις και τα φάρμακα, η νοσηλεία και οι θεραπείες.

Προβλέπεται συμμετοχή στην ΙΑΦΑ περίθαλψη και το ποσοστό συμμετοχής καθορίζεται βάσει του δηλωθέντος εισοδήματος του προηγουμένου έτους. Έτσι: Συμμετοχή 2% αναλογεί σε εισοδήματα από 20.000-50.000. ετησίως, 3% αναλογεί σε εισοδήματα άνω των 50.000 ετησίως έως 100.000 και συμμετοχή 6% αναλογεί σε εισοδήματα άνω των 100.000.

Οι μετανάστες υπάγονται και αυτοί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας. Οι μη διαθέτοντες νόμιμα έγγραφα περιθάλπονται, η δε δαπάνη επιβαρύνει εξ” ολοκλήρου τις πρεσβείες των χωρών καταγωγής τους .Σε διαφορετικές περιπτώσεις( αδυναμία λήψης στοιχείων, πολιτική ασυλία), η δαπάνη επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Θεσμοθετείται και υποστηρίζεται η «Κάρτα Υγείας» με βάση τον ΑΜΚΑ. Η κάρτα εκδίδεται από τα Υπουργεία Υγείας-Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Στην «Κάρτα Υγείας» αναγράφεται η κατηγορία της ΙΑΦΑ περίθαλψης που ανήκει ο ασφαλισμένος (αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής) καθώς και βασικά και απαραίτητα ιατρικά στοιχεία (με βάση τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων και ιατρικού απορρήτου).

Οι εταιρείες που παρέχουν ιδιωτική ασφάλιση περίθαλψης στους εργαζομένους τους εξυπηρετούνται με συμπληρωματικά φορολογικά μέτρα: -(συναπόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με σκοπό την ελάφρυνση των πληθυσμιακών ομάδων που συμμετέχουν στην ΙΑΦΑ δαπάνη αλλά και στη μείωση της κρατικής επιχορήγησης.

Όπως αναφέρουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, με τα ανωτέρω κριτήρια καλύπτεται δωρεάν το 80% του πληθυσμού.

3. Θεσμοθετείται ο Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδας στο οργανόγραμμα του Υπουργείου ο οποίος περιλαμβάνει: Αυτόνομο Υπουργείο Υγείας με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό. -Η χώρα διαιρείται σε 6 ή 9 Υγειονομικές Περιφέρειες που διοικούνται από ισάριθμες Επιτροπές Υγείας. Σε κάθε επιτροπή Υγείας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης με εξειδίκευση στο χώρο της Υγείας (κύρια ιατρός) με πρότερο σημαντικό έργο (επιστημονικό και διοικητικό). Ο Περιφερειάρχης λογοδοτεί άμεσα σε Υφυπουργό και Υπουργό, έχει την λειτουργική ευθύνη των νοσοκομειακών μονάδων της Υγειονομικής του Περιφέρειας και συγκαλεί τα ΔΣ αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα που αποφασίζονται με βάση τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις του. Στην επιτροπή Υγείας συμμετέχουν οι τοπικές αρχές καθώς και εκπρόσωποι άλλων οργανισμών και φορέων.

Αναβαθμίζεται και μετατρέπεται σε πλήρη και αυτόνομη λειτουργική μονάδα το Νομαρχιακό Νοσοκομείο κάθε νομού (σ.σ.κάθε Υγειονομική Περιφέρεια διαθέτει ισάριθμα Νομαρχιακά Νοσοκομεία όσα και οι νομοί της).

Το Νομαρχιακό Νοσοκομείο διαθέτει την πλήρη υποδομή με βάση τον πληθυσμό που εξυπηρετεί στην περιοχή του. Διαθέτει όλες τις Ιατρικές Ειδικότητες, απαραίτητα διαθέτει Αξονικό Τομογράφο και έχει το δικαίωμα να αποδίδει Ιατρικές ειδικότητες (βάσει του επιστημονικού του έργου και με σύμφωνη γνώμη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.) Διοικείται από τον Διοικητή (γνωστικό αντικείμενο η γνώση και η λειτουργική εμπειρία στον τομέα της Υγείας ο οποίος λογοδοτεί στην Επιτροπή Υγείας της Περιφερείας του). Καλύπτει τα Κέντρα Υγείας του νομού του, τα οποία , ανάλογα με την κατάστασή τους, αναβαθμίζονται σε αυτόνομες και πλήρεις μονάδες με τις περισσότερες δυνατόν ιατρικές ειδικότητες, την κύρια άσκηση της Προληπτικής Ιατρικής και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών Day-Clinic. Ανά Περιφέρεια επιλέγονται 1 ή 2 Κέντρα Υγείας και λειτουργούν ως Κέντρα αποκλειστικά Οδοντιατρικής Φροντίδας.

Το Νομαρχιακό Νοσοκομείο θεωρείται Αυτόνομη Οικονομική Μονάδα, με τον Διοικητή και τον Οικονομικό Προϊστάμενο ως κυρίως υπεύθυνους για την εκτέλεση του ετήσιου σφαιρικού προϋπολογισμού. Χρηματοδοτείται, ανάλογα με την πληθυσμιακή του ευθύνη, κατά 70% από τον κρατικό προϋπολογισμό (τους πρώτους μήνες εφαρμογής του νομοσχεδίου, ενώ σταδιακά προβλέπεται βαθμιαία μείωση της κρατικής χρηματοδότησης) και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από χορηγίες ιδιωτών, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, διοργάνωση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού και επιστημονικού χαρακτήρα (π.χ. Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα). Χρηματοδοτείται και από τις προμηθευτικές εταιρείες (συμβάσεις προμηθειών) ή παροχή άλλων αντισταθμιστικών μέτρων (είδος, υπηρεσίες). Χρηματοδοτείται και κατά πράξη, βάσει της σύνθεσης των διαγνωστικών ομάδων των ασθενών που νοσηλεύουν. Οι αμοιβές του ιατρικού προσωπικού καθορίζονται ανάλογα με την ειδικότητα και διακρίνονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Εργαστηριακοί, Επεμβατικοί και μη Επεμβατικοί ιατροί. Ανάλογα με την διάκριση αυτή, υπάρχει μακροπρόθεσμη βλέψη για αμοιβή κατά ωράρια παροχής υπηρεσίας.

4. Τα Κέντρα Υγείας στελεχώνονται με Γενικούς γιατρούς. Οι συγκεκριμένοι γιατροί ελέγχουν την παροχή των υπηρεσιών υγείας απολαμβάνοντας αυτονομία στην άσκηση του έργου τους. Παρέχουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο ΕΣΥ και αμείβονται με μικτό σύστημα πληρωμής με βάση τις κατά κεφαλήν αποδοχές ανάλογα με το μέγεθος της λίστας του κάθε γιατρού, αλλά και κατά πράξη για ορισμένες ιατρικές πράξεις.

-Έτσι, με την λειτουργική αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των Νομαρχιακών Νοσοκομείων και αποδίδεται σε αυτά εξειδικευμένος επιστημονικός ρόλος (δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων για ορισμένες ασθένειες σε αντιμετώπιση, έρευνα και θεραπεία).

5. Θεσμοθετείται η στήριξη των Ελληνικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (Παραγωγή-Διάθεση- Γενόσημα-Εξαγωγές) καθώς και η αναβάθμιση του ρόλου του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκου(ΕΟΦ). Θεσμοθετείται επίσης η στήριξη των Ελληνικών Εταιρειών για την εκπόνηση και εκμετάλλευση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν στην παραγωγή σκευασμάτων και προϊόντων ιατρικής βιομηχανίας (εργαλεία-αναλώσιμα-μικρο-και νανο-ιατρική).

6. Μεταμοσχεύσεις: Δημιουργία ξεχωριστών και ανεξάρτητων λειτουργικών νοσοκομειακών τμημάτων εξειδικευμένων στη μεταμόσχευση οργάνων με ξεχωριστό οργανόγραμμα που καθορίζει ο Διευθυντής του Μεταμοσχευτικού κέντρου. Με βάση την πληθυσμιακή ανάγκη της χώρας εκτιμάται ότι τα κέντρα δυνατόν να κατανέμονται ως εξής:

Μεταμοσχευτικό Κέντρο Καρδιάς (Αθήνα-Θεσ/κη), Μεταμοσχευτικό Κέντρο Νεφρών, Μεταμοσχευτικό Κέντρο Ήπατος.

Οι ΑΝΕΛ προτείνουν διαρκή εκπαίδευση των γιατρών και νοσηλευτών/τριών των ομάδων με ευθύνη και αξιολόγηση από τον Διευθυντή της μονάδος. Στήριξη της ορθολογιστικής λειτουργίας των ΜΕΘ κάθε νομαρχιακού νοσοκομείου, όπου θα νοούνται ως θέσεις υποδοχής δοτών για μεταμόσχευση. Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΜ ως συντονιστικού κέντρου.

7. Θεσμοθετείται η Δημιουργία Μονάδων-Κέντρων Κοινωνικής Ιατρικής (Απαλοιφή φαινομένων επαιτείας, εξαρτημένων ατόμων σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης- Λοιμώδη νοσήματα-AIDS-ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες- παραπληγικοί κ.ά). Επίσης δημιουργούνται σε κάθε Περιφέρεια Κέντρα Γηριατρικής, Αυτόνομες Μονάδες Αιμοκάθαρσης και Χρονίων Παθήσεων.


πηγή:medicalnews.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons