Δράσεις για τη βιωσιμότητα του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ.

Εισήγηση Β. Σταθόπουλου - μέλος ΔΣ ΕΟΟ

1. Απόδοση ευθυνών για την κακοδιαχείριση του ΤΣΑΥ (μη κατάρτιση Ισολογισμών – Απολογισμών – Αναλογιστικών μελετών – μη ελέγχου των προηγουμένων από Εταιρείες ορκωτών λογιστών – μη τήρηση λογιστηρίου – ελέγχου απώλειας σκληρών δίσκων) μέσω: 
(α) πρόχειρου κατασταλτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(β) προώθηση του πορίσματος στις αρμόδιες αρχές, ήτοι Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος & Οικονομικής Αστυνομίας 

2. Επιστροφή όλων των απωλειών του ΤΣΑΥ μετά από το κούρεμα των αποθεματικών με τα 2 PSI το 2012. 

3. Διατήρηση της ανεξαρτησίας του ΤΣΑΥ εντός ή εκτός του ΕΤΑΑ και αντίθεση σε ενοποίηση του Ταμείου μας με το χρεοκοπημένο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ή σε άλλο ενιαίο εθνικό ασφαλιστικό φορέα. 

4. Αποκατάσταση – νομοθετική επίλυση θεμάτων συντάξεων: 

(α) των απωλειών μέσω των μειώσεων του τμήματος της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων 
(β) της αύξηση κύριας σύνταξης σε ποσοστό 3,2% ανά έτος μετά τα 39 έτη 
(γ) της αύξηση τμήματος μονοσύνταξης κατά 2% μετά τα 39 έτη ή διακοπή της πληρωμής της αυξημένης εισφοράς του μονοσυνταξιούχου 
(δ) με 20 χρόνια παραμονή στην κατηγορία του μονοσυνταξιούχου χορήγηση αναλογικής μονοσύνταξης 
(ε) νέων ασφαλισμένων για μία (1) τριετία ήτοι αναστολή καταβολής των εισφορών της μονοσύνταξης, όποιας 3ετίας επιλέξουν 
(στ) της άτοκης επιστροφής εισφορών στους διπλοσυνταξιούχους και σε όσους δεν λάβουν αναλογική προσαύξηση 

5. Κατάργηση της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά 3ετία και επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς της προαιρετικής επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας. 

6. Βελτίωση των όρων ένταξης στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μόνον στους ασφαλισμένους και όχι των παρόχων με καταβολή μέχρι 100 δόσεις και παράταση της ημερομηνίας ένταξης σε αυτή. 

7. Διεκδίκηση: 

(α) της εργοδοτικής εισφοράς 13,33% του κλάδου σύνταξης και της αντίστοιχης 4,30% για τους παλαιούς και 5,10% για τους νέους ασφαλισμένους του κλάδου ασθενείας, από τους Δημόσιους & Ιδιωτικούς Παρόχους Υγείας 
(β) του τέλους των νοσοκομειακών κλινών έως το 2014 που καταργήθηκε 
(γ) της αντιστάθμισης με το Ν.2084/1992 του κοινωνικού πόρου που νομοθέτησε και οφείλει η Πολιτεία (από 1997 έως 2014) ποσού ύψους 608.772.870 € 
(δ) της τριμερούς χρηματοδότησης (οφειλόμενη από το 1992 έως και το 2014) ύψους 445.121.960 € 
(ε) της αποζημίωσης για τις συντάξεις ομογενών υγειονομικών που χορηγεί το ΤΣΑΥ τα τελευταία έτη αντί του Κράτους, που ουδέποτε κατέβαλε ύψους 1.500.000 € 
(στ) του ποσοστού επί του ΑΚΑΓΕ, που αφορά την παρακράτηση του 3% ως προμήθεια από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, που είναι προμήθεια και όχι κοινωνικός πόρος. 

8. Διεκδίκηση της καταβολής των εισφορών της κύριας σύνταξης των Φαρμακοποιών κατ’ ευθείαν στον ασφαλιστικό τους φορέα ΤΣΑΥ, όπως όλοι μας και όχι μέσω παρακράτησης και (μη) απόδοσης από τον ΕΟΠΥΥ ποσού ύψους περίπου 40.000.000 € ετησίως σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ 

9. Διεκδίκηση νομοθετικής τροποποίησης περί αλλαγής του σκοπού (και εν συνεχεία της χρήσης) του κτιρίου της «Στέγης Υγειονομικών», ώστε να παραμείνει η περιουσία του ΤΣΑΥ στο Ταμείο. 

10. Διεκδίκηση άμεσης νομοθετικής ρύθμισης του υποβληθέντος οργανογράμματος του ΤΣΑΥ - του μόνου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχει εγκριθεί - με επιστροφή του αποσπασθέντος προσωπικού στο ΤΣΑΥ από διάφορες «πολιτικές» ή μη θέσεις. 

11. Διεκδίκηση κοινωνικών παροχών: 

(α) εφαρμογής του επιδόματος ανεργίας ΑΜΕΣΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες διότι καταβάλουμε ετησίως 120 € χωρίς αντίκρισμα 
(β) αναδρομική εφαρμογή-χορήγησης του επιδόματος μητρότητας από την ημερομηνία ενσωμάτωσης της οδηγίας 2010/10/ΕΕ στην Εθνική νομοθεσία με τον Ν.4097/2012 
(γ) προσαρμογή της χορήγησης αναπηρικής επαγγελματικής σύνταξης με επαγγελματικά κριτήρια ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησής της 

12. Διεκδίκηση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τη δημιουργία Ενιαίου Κανονισμού παροχών–εισφορών από όλους τους Τομείς, ώστε να μην μεταβιβάζονται (4.000.000 € ετησίως μόνο για τις κατασκηνώσεις του ΤΣΜΕΔΕ) πόροι στους λοιπούς Τομείς του ΕΤΑΑ από το ΤΣΑΥ. 

13. Διεκδίκηση της ψηφιοποίησης των αρχείων του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ιδιαίτερα μετά την απώλεια τους τον Απρίλιο 2014, με πρόσληψη τουλάχιστον οκτώ (8) ιδιωτικών εταιρειών καταχώρησης στοιχείων (ανά 5εταία έκαστη), ώστε εντός του 2014 να καλυφθούν τα τελευταία 40 χρόνια προκειμένου να εκδίδονται μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» από 1/1/2015 η ασφαλιστική ενημερότητα και από 1/1/2016 οι συντάξεις – εφάπαξ αλλιώς θα σταματήσει η έκδοση τους τελείως. 

14. Διεκδίκηση τροποποίησης νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της «Αντιπροσωπείας» με καθορισμό όρων και καθηκόντων καθώς και ενιαίου νομίμου εξοδολογίου, προκειμένου να γίνονται αποδεκτές προς έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι δαπάνες τους.πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons