4 δικηγόροι στο Τεχνικο Επιμελητηριο Ελλάδας

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. (Αθήνα).

Αντικείμενο της απασχόλησης είναι η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο το ΤΕΕ, η μέριμνα της δικαστικής και εξωδίκου προστασίας των συμφερόντων του ΤΕΕ ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής, η δια γνωμοδοτήσεων συνδρομή των οργάνων και υπηρεσιών του ΤΕΕ, επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών θεμάτων, όπως στο άρθρο 1 του Π.Δ./γματος 883/1980 (ΦΕΚ Α” 218/1980) ορίζεται και ειδικότερα:

Αστικό δίκαιο:

Δικαστική διεκδίκηση αμοιβών μηχανικών ή μελετητικών εταιριών κάθε μορφής από εκπόνηση μελετών ή επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών καθ’υποκατάσταση των δικαιούχων μηχανικών-μελετητικών εταιριών (σύνταξη-κατάθεση αγωγών, εκδίκαση αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης προς ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων κλπ), Δικαστικές διαφορές από συμβάσεις έργων 681επ Α.Κ., Δικαστική διεκδίκηση οφειλομένων αμοιβών για διενεργηθείσες πραγματογνωμοσύνες σύμφωνα με το Π.Δ. της 10/16 Ιαν. 1935 «Περί καθορισμού των επί διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και των παρ” αυτού διοριζομένων διαιτητών και πραγματογνωμόνων» (Φ.Ε.Κ. 15/1935), υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου, εργατικές διαφορές, διαφορές σχετικά με την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων κλπ.

 


πηγή: alfavita.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons