Πώς θα πάρουν σύνταξη πριν τα 62 250.000 ασφαλισμένοι

Εξήντα συνταξιοδοτικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα ταχύτερης εξόδου σε 250.000 ασφαλισμένους.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από το 62ο έτος της ηλικίας και έχουν βρεθεί στο «μικροσκόπιο» των δανειστών.

Να σημειωθεί πως 150.000 άτομα έχουν συμπληρώσει τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσουν. Ωστόσο 100.000 έχουν μόνο τα έτη και κυνηγούν το όριο για να μπορέσουν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου.

Δημόσιο

1. Ασφαλισμένοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982

-Άνδρες και άγαμες γυναίκες στο Δημόσιο με 35ετία αποχωρούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

-Άνδρες στο Δημόσιο με 25ετία. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 60 (γα πλήρη το όριο είναι στα 65).

-Έγγαμες γυναίκες και μητέρες στο Δημόσιο με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης αποχωρούν ανεξαρτήτως ορίου.

-Γυναίκες με 25ετία μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 55. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη διαμορφώνεται στο 60ο έτος.

-Ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία με 35ετία. Σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου.

-Άνδρες στα ειδικά ταμεία με 25ετία μέχρι το τέλος του 2012. Μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 60 (πλήρη στα 65).

-Γυναίκες στα ειδικά ταμεία με 25ετία. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, εφόσον μέχρι το τέλος του 2012, ήταν 55 ετών. Σε περίπτωση που μέχρι τότε είχαν συμπληρώσει το 60 έτος μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη.

-Μητέρες ανήλικων στα ειδικά ταμεία. Η θεμελίωση γίνεται με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου. Σύνταξη καταβάλλεται στα 50.

-Εκπαιδευτικοί. Ακολουθούν ειδική διάταξη του ν.3075/2002 και έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν σε ηλικία 55 ετών με συνολικά 30 έτη ασφάλισης.

2. Ασφαλισμένοι από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως 31 Δεκεμβρίου 1992

-Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 35ετία το 2010 αποχωρούν στα 58.

-Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 35ετία το 2011 κατοχυρώνουν δικαίωμα. Ωστόσο για την έξοδο απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης και το 58ο έτος.

-Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 35ετία το 2012. Μπορούν να αποχωρήσουν όποτε πιάσουν 37 έτη και το 59ο έτος.

-Άνδρες στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται στα 60 μειωμένη σύνταξη (πλήρησς στα 65).

-Άνδρες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011 είναι κερδισμένοι, καθώς ισχύουν ευνοϊκές διατάξεις. Μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 56 και πλήρης στα 61.

-Άνδρες στο Δημόσιο με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 55 και πλήρης στα 60.

-Γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 61 και μειωμένη στα 56.

-Γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2012. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 58 με μειωμένη σύνταξη (για την πλήρη πρέπει να είναι 63 ετών).

-Άνδρες στα ειδικά ταμεία που μέχρι το τέλος του 2012 είχαν 25ετία και το 60ό έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Μειωμένη χορηγείται στα 55.

-Μητέρες που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν 25ετία στο Δημόσιο και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 50ό έτος.

-Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που το 2011 είχαν 25ετία στο Δημόσιο και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 52ο έτος.

-Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που το 2012 είχαν 25ετία στο Δημόσιο και ανήλικο τέκνο. Η σύνταξή καταβάλλεται στο 55ο έτος.

Ειδικά ταμεία

- Μητέρες στα ειδικά ταμεία που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται σε ηλικία 50 ετών.

-Μητέρες στα ειδικά ταμεία που το 2012 είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετή ασφάλιση. Η «πόρτα εξόδου» ανοίγει στα 55 με πλήρη σύνταξη και στα 53 με μειωμένη.

-Τρίτεκνες μητέρες στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 20ετία μέχρι το τέλος του 2010. Δικαιούνται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου.

-Τρίτεκνες μητέρες στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 20ετία το 2011. Αποχωρούν όποτε πιάσουν 21 έτη και το 52ο έτος. Στο Δημόσιο η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τους άνδρες.

-Τρίτεκνες μητέρες στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 20ετία μέχρι το τέλος του 2012. Δικαιούνται σύνταξη όποτε συμπληρώσουν 23 συνολικά έτη και το 55ο έτος. Στο Δημόσιο, η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τους άνδρες.
Μικρά περιθώρια για νέους ασφαλισμένους
-Ασφαλισμένοι με 15ετία και το 60ό έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.

-Μητέρες με 6.000 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 50 και πλήρη στα 55.

-Εργαζόμενοι στα υπερβαρέα με 15ετία και το 57ο έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 55 και μειωμένη στα 50.

-Εργαζόμενοι στα υπερβαρέα από το 2013 και μετά δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 57 και μειωμένη στα 52.

ΙΚΑ

-Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010 αποχωρούν στα 58

-Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 κατοχύρωσαν δικαίωμα. Αποχωρούν με 10.800 ημέρες ασφάλισης στα 58.

-Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 κλείδωσαν δικαίωμα. Η πόρτα εξόδου ανοίγει με 11.100 ημέρες ασφάλισης στα 59.

-Άντρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.

-Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2010, δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 55 και πλήρη στα 60.

-Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011. Στο 56ο έτος καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη συμπλήρωσε το 60ο έτος, το 2011 μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη από το 61ο έτος και μετά.

-Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2012. Μειωμένη σύνταξη δίνεται στο 57ο έτος. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη είχε συμπληρώσει το 60ο έτος το 2012, μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος.

-Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 57 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη σύνταξη.

-Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών πλήρη με συνολικά 10.400 ένσημα τη στιγμή της αίτησης.
-Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών πλήρη. Τη στιγμή της αίτησης απαιτούνται 10.800 ένσημα.

-Μητέρες που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 και μειωμένη σε ηλικία 50 ετών.

-Μητέρες που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 57 και μειωμένη στα 52.

-Μητέρες που το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 60 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη.

-Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2010. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 55 και μειωμένη στα 53.

-Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2011. Καταβάλλεται πλήρης σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και 9 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 53 ετών και 9 μηνών.

-Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2012. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών και μειωμένη σύνταξη δίνεται σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών.

-Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2013. Πλήρης σύνταξη δίνεται σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών και μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών.

-Ασφαλισμένοι με 10.5000 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2014. Καταβάλλεται πλήρης σύνταξη σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών και μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνώ.

-Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα φέτος. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 60 (πλήρη στα 62).

-Άνδρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα. Μέχρι το τέλος του 2012 κλειδώνουν το δικαίωμα στα 60.

-Γυναίκες που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και το 55ο έτος δικαιούνται σύνταξη.

-Γυναίκες που το 2011 είχαν 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και το 56ο έτος συνταξιοδοτούνται.

-Γυναίκες που το 2012 είχαν 45.000 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και το 57ο έτος μπορούν να πάρουν σύνταξη. Να σημειωθεί πως σε όλες τις διατάξεις για μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης το έτος την τελευταία πενταετία.

Τα παράθυρα για ΟΑΕΕ- ΕΤΑΑ

-Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με 35ετία μέχρι το τέλος του 2010 δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 60.

-Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με 35ετία μέχρι το τέλος του 2011. Μπορούν να αποχωρήσουν όποτε πιάσουν 36 έτη ασφάλισης και το 60ο έτος.

-Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με 35ετία μέχρι το τέλος του 2012. Δικαιούνται σύνταξη με 37 έτη σε ηλικία 60 ετών.

-Άνδρες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2010. Δικαιούνται σύνταξη στα 60.

-Άνδρες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2011. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 60 με 36 έτη ασφάλισης.

-Άνδρες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2012. Δικαιούνται σύνταξη στα 60 με 37 έτη ασφάλισης.

-Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2010 αποχωρούν στα 58.

-Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2011. Δικαιούνται σύνταξη με 36 έτη σε ηλικία 58 ετών.

-Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2012. Μπορούν να αποχωρήσουν με 37 έτη σε ηλικία 59 ετών.

-Γυναίκες σε δύο τομείς του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ και νομικών) με συμπληρωμένη 25ετία το 2010 δικαιούνται σύνταξη στα 60.

-Γυναίκες σε δύο τομείς του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ και νομικών) με συμπληρωμένη 25ετία και το 60ο έτος το 2011. Κλείδωσαν δικαίωμα για έξοδο μόλις κλείσουν το 61ο έτος.

-Γυναίκες στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με συμπληρωμένα 22 έτη ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας τους το 2011 δικαιούνται σύνταξη στα 61.

-Ασφαλισμένες στον φορέα Νομικών που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο. Ανάλογα με το έτος θεμελίωσης χρειάζονται από 18 έτη και 6 μήνες ασφάλισης μέχρι 21 έτη και 6 μήνες. Το όριο ηλικίας- ανάλογα με το πότε κλειδώνει το δικαίωμα- κυμαίνεται από τα 44 έως και τα 50.

Πηγή: ΕΘΝΟΣπηγή: alfavita.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons