ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος και εκκαθάριση λογαριασμών παροχών Υγείας για το έτος 2013 από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες

Μαρούσι, 27-05-2015 
ΑΠ. ΟΙΚ. 21932
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ &Δ.Σ.
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12,Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 15123
Τηλ.:210 6871706-708
Fax:210 6871769


Προς:
Τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Πλουτάρχου 3 , Αθήνα 10675
Κοινοποίηση:
1.     Γραφείο Αντιπροέδρου ΕΟΠΥΥ
2.     Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού
3.     Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής

ΘΕΜΑ: « ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ »

Με αφορμή όμοια ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ από κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, σχετικά με το Έργο του Ελέγχου και της Εκκαθάρισης των λογαριασμών συμβεβλημένων Παρόχων Υγείας για το 2013 από Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες (ΙΕΕ) και προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι που ανήκουν στον Πανελλήνιο Σύλλογο, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα: 
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 100, παρ.6 του Ν.4172/2013 και της υπ' αριθ. Υ9/οικ.85507/13.09.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών -Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ, με την υπ'αριθ.634/Συν134/10.09.2013 Απόφαση του ΔΣ του, ενέκρινε το πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών ελεγκτικών Εταιριών, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Νόμος και να διενεργηθεί ο Έλεγχος των Λογαριασμών συμβεβλημένων Παρόχων Υγείας για το 2013 κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες που εντάθηκαν στο Μητρώο, έλαβαν από την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή αποτυπώνεται σε ΦΕΚ, Γενικά Έγγραφα κλπ, καθώς και όλες τις απαραίτητες οδηγίες, διαδικασίες και τα κριτήρια ελέγχου ανά κατηγορία Παρόχου. Οι διαδικασίες αυτές και τα κριτήρια ελέγχου έγουν λάβει την έγκριση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και ενδέχεται να αποτελούν παράρτημα της Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ Παρόχων και ΙΕΕ. 
Προκειμένου για τον ιατρικό έλεγχο που διενεργήθηκε ή διενεργείται, οι ΙΕΕ κατέθεσαν ιατρικά κριτήρια ανά κατηγορία Παρόχου, βάσει των οποίων εκδίδονται τα αποτελέσματα ανά Πάροχο. Τα ιατρικά κριτήρια τέθηκαν προς αξιολόγηση από τον ΕΟΠΥΥ και έλαβαν την έγκριση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ 
Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που τα μέλη των Συλλόγων σας, ζητήσουν τις οδηγίες βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο έλεγχος έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν στις ΙΕΕ που διενήργησαν ή διενεργούν τον έλεγχο για τα εργαστήρια των ενδιαφερομένων ιατρών, προκειμένου να έχουν άμεση ενημέρωση για τις εγκριθείσες οδηγίες που εφαρμόστηκαν.


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ


πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons