Υποχρεωτική η δημοσιοποίηση των παροχών σε γιατρούς από φαρμακευτικέςσφεε Ένα νέο κώδικα αυτορρύθμισης του κλάδου, παρουσίασε σήμερα ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δημοσιοποίησης, ο οποίος υιοθετήθηκε επίσημα από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ, οι φαρμακευτικές εταιρίες μέλη του αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και την υποχρέωση να δημοσιοποιούν όλες τις λεπτομέρειες συνεργασίας τους με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) ανεξαρτήτως αν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η δημοσιοποίηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ, η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κοινό.

Το μέτρο αυτό προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2015. Οι λεπτομέρειες προς δημοσιοποίηση μπορεί ενδεικτικά να αφορούν χορηγίες, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάλυψη εξόδων

συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις κλπ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οι βασικές ρυθμίσεις του Κώδικα Δημοσιοποίησης είναι οι εξής:

Οι Φ.Ε. μέλη του ΣΦΕΕ, θα συλλέγουν λεπτομερή στοιχεία για όλες τις επιχορηγήσεις σε Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ., οι οποίες θα αναρτώνται ανά εταιρεία στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ και θα αναφέρονται λεπτομερώς ανά αποδέκτη.

Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση πριν την οποιασδήποτε μορφής επιχορήγησης και πριν τη δημοσιοποίηση στοιχείων είναι έγγραφη συγκατάθεση του συνεργάτη (ΕΥ/ΕΥΦ).

Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αρνηθεί ή ανακαλέσει την άπαξ χορηγηθείσα συναίνεσή του, τα στοιχεία θα δημοσιεύονται συγκεντρωτικά.

Οι εταιρίες οφείλουν να αναφέρουν συγκεντρωτικά και το ποσό που επενδύουν στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

Η ταυτοποίηση του αποδέκτη θα επιτευχθεί με τη χρήση ονόματος, επωνύμου και ΑΦΜ. Γλώσσα δημοσιοποίησης στοιχείων είναι η Ελληνική.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν:

Ανά αποδέκτη Ε.Υ.:

Κόστος εγγραφής και έξοδα μετάβασης & διαμονής σε εκδηλώσεις (π.χ. επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια/συμπόσια/συμβούλια)

Αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες (π.χ. εκπαίδευση/επιμόρφωση, συμβουλευτικά σεμινάρια, ομιλίες/διαλέξεις, γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες)

Aνά αποδέκτη Ε.Υ.Φ.:

Δωρεές και χορηγίες (σε είδος ή χρηματικές)

Χορηγίες για επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια/συμπόσια/συμβούλια σε Ε.Υ.Φ. ή μέσω P.C.O (κόστος ομαδικών εγγραφών Ε.Υ. & κόστος χορηγίας σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση)

Αμοιβές που προέρχονται από ή σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ φαρμακευτικών επιχειρήσεων και ΕΥΦ για κάθε είδους συμβουλευτική και άλλη υπηρεσία

Δημοσιοποίηση Στοιχείων – Συγκεντρωτικά ισχύει για δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή:

Μη κλινικών μελετών, κλινικών μελετών (φάσης Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV), μη παρεμβατικών μελετών που έχουν προοπτικό χαρακτήρα και αφορούν τη συλλογή δεδομένων ασθενών από ή για λογαριασμό ενός ή μιας ομάδας ΕΥ συγκεκριμένα για τη μελέτη

Εκδηλώσεις που σχετίζονται με Έρευνα & Ανάπτυξη (π.χ. investigator meetings, advisory boards για κλινική έρευνα, steering committee meetings, consultancy meetings για κλινική έρευνα, τεχνικές εκπαιδεύσεις για κλινική έρευνα)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ δημοσιοποίησης αποτελούν τα:

– Παροχές που αφορούν αποκλειστικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

– Γεύματα εργασίας στο πλαίσιο ή εκτός πλαισίου επιστημονικών εκδηλώσεων

– Ιατρικά δείγματα

– Είδη αμελητέας αξίας (<15 p="">– Συνήθεις εμπορικές συναλλαγές (αλυσίδα διανομής φαρμάκων)</15>


πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons