Έρευνα ΕΣΔΥ: Νέο αυτόνομο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ζητεί η πλειονότητα των επαγγελματιών Υγείας!Τη δημιουργία δικτύων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα οποία θα συνενωθούν τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ, τα Κέντρα Υγείας τους ΕΣΥ και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες γιατροί, θεωρεί η πλειονότητα των επαγγελματιών Υγείας ως την κατάλληλη λύση για τον ΕΟΠΥΥ και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της χώρας μας.
Αυτό προκύπτει από δειγματοληπτική έρευνα σε 126 επαγγελματίες Υγείας, την οποία διενήργησε η Εθνική Σχολή Δημοσίας Υγείας (ΕΣΔΥ) υπό την εποπτεία του επιστημονικού συνεργάτη του τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ Κώστα Αθανασάκη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 49,6% των ερωτηθέντων θεωρεί τα δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως την κατάλληλη λύση για τον ΕΟΠΥΥ, το 26,4% προτείνει την μετατροπή του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά σε αγοραστή υπηρεσιών Υγείας και τη μεταφορά των μονάδων Υγείας του Οργανισμού στο ΕΣΥ, ενώ το 15,2% προτείνει να παραχωρηθεί στην αγορά και τους ιδιώτες γιατρούς η παροχή των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.


Επίσης, το 57,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η πολιτική μείωσης της δημοσίας φαρμακευτικής δαπάνης μετακύλισε το κόστος στους ασθενείς, το 29% θεωρεί ότι προκάλεσε ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά, το 27,4% κάνει λόγο για ορθολογική μείωση των τιμών και το 10,5% για εκτροπή της συνταγογράφησης προς τα πρωτότυπα φάρμακα.


Ακόμη, το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η πολιτική για την αύξηση του μεριδίου των γενοσήμων φαρμάκων στην αγορά είναι η κατάλληλη, το 31,1% θεωρεί ότι πρόκειται για μη κατάλληλη πολιτική, επειδή δεν διασφαλίζεται ο επαρκής έλεγχος για την ποιότητα των γενοσήμων και το 8,1% δηλώνει ότι τα πρωτότυπα φάρμακα είναι πιο αποτελεσματικά, ασφαλή και αξιόπιστα.


Πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης θα ήταν ο κατάλληλος τρόπος χρηματοδότησης του δημοσίου συστήματος Υγείας δηλώνει το 66,7% των ερωτηθέντων, ενώ το 21,1% υποστηρίζει την χρηματοδότηση αποκλειστικά από την γενική φορολογία σε ένα σύστημα κρατικής ασφάλισης και το 9,8% την χρηματοδότηση αποκλειστικά μέσω της κοινωνικής ασφάλισης.


Τέλος, το 36,6% υποστηρίζει την κάλυψη του ανασφαλίστου πληθυσμού μέσω ειδικών κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, το 30,1% την εισαγωγή των ιδιωτικών δαπανών και των παραπληρωμών στην επίσημη χρηματοδοτική διαδικασία και την ανακατανομή του συνόλου της δημόσιας και της ιδιωτικής δαπάνης για την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού, ενώ το 25,2% προτείνει την κάλυψη του ανασφαλίστου πληθυσμού μέσω voucher και προγραμμάτων από την Ε.Ε.


πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons