ΜΕΤΩΠΟ: Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην ΕΙΝΑΠ


Την Τετάρτη 29/5/13 έγινε εκ νέου ψηφοφορία για εκλογή προεδρείου στην ΕΙΝΑΠ. Παρευρίσκονταν εξαρχής 14 σύμβουλοι, αλλά πριν την ψηφοφορία αποχώρησε ο σύμβουλος της ΔΗΚΝΙ κ. Γιάννης Αλαμάνος.

Από την ΔΗΚΝΙ κατατέθηκε η υποψηφιότητα της κ. Παγώνη, από το ΕΚΑ (Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή) η υποψηφιότητα του κ. Παπανικολάου και με παρέμβαση του ΕΚΑ ζητήθηκε να επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά από την γραμματεία της ΕΙΝΑΠ αν ισχύει η υποψηφιότητα Αλαμάνου κι αν ο ίδιος ζητά αναβολή της ψηφοφορίας ε­πειδή δεν είναι παρών. Ο κ. Αλαμάνος απάντησε ότι θα είναι υποψήφιος και ζητά αναβολή ψηφοφορίας λόγω μη παρουσίας του. Η πρόταση μπήκε σε ψηφοφορία και όλες οι παρατάξεις ψήφισαν συνέχιση της ψηφοφορίας, πλην του ΕΚΑ.Από πλευράς του ΜΕΤΩΠΟΥ δηλώσαμε ότι εφόσον συνεχίζουν να υπάρχουν δύο υποψηφιότητες από τη ΔΗΚΝΙ δεν ισχύει η προηγούμενη πρόταση μας και θα υπο­στηρίξουμε την υποψηφιότητα Παπανικολάου.Αποτέλεσμα 1ης ψηφοφορίας:· Παπανικολάου 6 (ΕΚΑ 3, ΜΕΤΩΠΟ 2, ΑΙΚ 1)· Παγώνη 4 (ΔΗΚΝΙ 2, ΠΑΣΚ 1, ΙΑΣΥ 1)· Αλαμάνος 1· Λευκά 2 (ΔΗΠΑΚ)Στη συνέχεια η σύμβουλος της ΔΗΚΝΙ κ. Παγώνη προέβη σε δήλωση προς το Συμ­βούλιο, απαντώντας σε ανακοίνωση της ΑΡΣΙ ότι υποστηρίζει τα ιδιωτικά ιατρεία για γιατρούς ΕΣΥ και την κατάργηση της Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης. Η κ. Παγώνη δήλωσε ότι τάσσεται κατά των ιδιωτικών ιατρείων από γιατρούς του ΕΣΥ και δεν κάνει ούτε απογευματινό ιατρείο στο νοσοκομείο της. Το ίδιο δήλωσαν και οι άλλοι σύμβουλοι της ΔΗΚΝΙ.Έγινε νέος γύρος τοποθετήσεων και δεδομένου ότι παγιώνονταν αδυναμία συγκρό­τησης προεδρείου καταθέσαμε νέα πρόταση λειτουργικού αναλογικού προεδρείου με δεσμευτικό πλαίσιο που περιλάμβανε:1. Πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ.2. Τακτική πληρωμή των εφημεριών και πληρωμή των δεδουλευμένων του 2012.3. Προσλήψεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ και πλήρη χρηματοδότηση του ΕΣΥ.4. Ελεύθερη πρόσβαση των ανασφάλιστων και αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος.Δηλώσαμε ότι η πρόταση είναι ανοιχτή σε προσθήκες. Δεν υπήρξε καμία προσθήκη από άλλη παράταξη, ούτε αντίρρηση επί του πλαισίου. Μετά από αυτό δηλώσαμε ότι επειδή η συνέχιση αδυναμίας συγκρότησης προεδρείου προκαλεί τεράστια προβλήματα στην ΕΙΝΑΠ προτιθέμεθα να στηρίξουμε αναλογικό αντιπροσωπευτι­κό προεδρείο αποδεχόμενοι την υποψηφιότητα της συμβούλου της ΔΗΚΝΙ Ματίνας Παγώνη, ως πλειοψηφούσας σύμβουλου της παράταξης της και με δεδομένη τη δή­λωσή της ότι στηρίζει το πλαίσιο.Αποτέλεσμα 2ης ψηφοφορίας: Παγώνη 6, Παπανικολάου 4, Αλαμάνος 1, Λευκά 2.Ακολούθησε νέος γύρος τοποθετήσεων όπου όλοι οι παριστάμενοι σύμβουλοι δή­λωσαν ότι είναι υπέρ μιας λύσης για άρση του αδιεξόδου στην κατεύθυνση του λει­τουργικού αναλογικού προεδρείου. Το ΕΚΑ δήλωσε για άλλη μια φορά ότι δεν το αντιπροσωπεύουν τα αναλογικά προεδρεία.Αποτέλεσμα 3ης ψηφοφορίας: Παγώνη 6, Παπανικολάου 4, Λευκά 3.Μετά από τα παραπάνω γίνεται πλέον φανερό ποιοι μπλοκάρουν με »λεπτές» κινή­σεις από δεξιά και αριστερά την συγκρότηση Προεδρείου στην ΕΙΝΑΠ χωρίς να ανα­λαμβάνουν τις ευθύνες τους, οδηγώντας τη μεγαλύτερη Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας στο απόλυτο αδιέξοδο. Το Μέτωπο υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει την σύμπραξη και συνεργασία των αριστερών δυνάμεων. Το απέδειξε ψηφίζοντας κατ” επανάληψη τον υποψήφιο του ΕΚΑ. Δεν μπορούμε όμως να συνε­χίζουμε να αρνούμαστε την πραγματικότητα, κρυβόμενοι πίσω από στερεότυπα, απολυτότητες και ιδιότυπους σεχταρισμούς.Η ΑΡΣΙ πρέπει να αναζητήσει με ειλικρίνεια γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα για αγω­νιστικό προεδρείο. Πρωτίστως οφείλει να εξηγήσει στους νοσοκομειακούς γιατρούς γιατί αποδέχτηκε το νούμερο 7 ως όριο σχετικής πλειοψηφίας, θέτοντας τον πήχη τόσο ψηλά, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να τον περάσει. Το ΜΕΤΩΠΟ συνεχί­ζει να υποστηρίζει ότι πρέπει να ακολουθηθεί το καταστατικό της ΟΕΝΓΕ δηλ. σχετι­κή πλειοψηφία χωρίς ανώτατο όριο. Οφείλει επίσης η ΑΡΣΙ να εξηγήσει κάτι ακόμη: πως συμβαίνει να μη συμμετέχει σε προεδρεία παρά μόνο σ” εκείνα που είναι υποψήφιος Πρόεδρος της ΑΡΣΙ.Το ΜΕΤΩΠΟ απέφυγε μέχρι σήμερα να μπει σε πόλεμο ανακοινώσεων με άλλες πα­ρατάξεις. Για αυτό και αντιπαρερχόμαστε την ανακοίνωση της ΑΙΚ της οποίας συ­ντάκτης δεν είναι νοσοκομειακός γιατρός και προφανώς δεν διαθέτει σωστή ενημέ­ρωση.Έχουμε την άποψη ότι όλες οι παρατάξεις, αντί να φιλονικούν για τη συγκρότηση προεδρείου, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η μεγαλύτερη Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας να λειτουργήσει ουσιαστικά και δημοκρατικά, να οξύνει τα ταξι­κά της χαρακτηριστικά, να επισκεφθεί τα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά και ν” αναδείξει τα προβλήματα τους, να συμπαρασταθεί στα προβλήματα των συ­ναδέλφων, να αποτρέψει τις αυθαιρεσίες των Διοικήσεων, να βρει νέους τρόπους διεκδικήσεων, ώστε να κινητοποιήσει τους συναδέλφους και ν” αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη τους. Έτσι θα αποκτήσει την δύναμη για να αποτρέψει τα χειρότερα που έρχονται.Η παράλυτη Ένωση που μέχρι τώρα γνωρίζαμε πρέπει να γίνει παρελθόν. YGEIANET


πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons