Βιολογία. Μια επιστήμη με ευρύ φάσμα απασχόλησης και προοπτικές


Βιολογία. Μια επιστήμη με ευρύ φάσμα απασχόλησης και προοπτικές
Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής έρευνας καθώς και η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχουν στρέψει πολλούς μαθητές στα τμήματα της Βιολογίας. Οι περισσότεροι που επιλέγουν αυτά τα τμήματα έχουν το όνειρο να γίνουν ερευνητές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω τμήματα είναι κοινά για το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο και δηλώνονται κυρίως από μαθητές της θετικής κατεύθυνσης άλλα και της τεχνολογικής. Το 2012-13 1712 μαθητές είχαν ως πρώτη τους επιλογή τα τμήματα της βιολογίας γεγονός που αποδεικνύει τη ν υψηλή ζήτηση των σχολών.
Βάσεις σχολών
Οι βάσεις των 4 τμημάτων βιολογίας βρίσκονται στην κλίμακα των 17-18.000 μορίων. Στα τέσσερα τμήματα προσθέσαμε και το τμήμα των Ιωαννίνων άλλα και της Αλεξανδρούπολης που αν και διαφέρουν στην ονομασία τους παρέχουν το δικαίωμα στους αποφοίτους τους να ενταχθούν στον κλάδο των βιολόγων.

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
17197
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
17064
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
17908
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
17653

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16343
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)
17023

Χώροι εργασίας
Ο βιολόγος μπορεί να απασχοληθεί σε πολλούς τομείς. Άλλωστε ως επιστήμη η Βιολογία μελετά τη λειτουργία των έμβιων οργανισμών. Ένας βιολόγος μπορεί να εργαστεί σε ένα νοσοκομείο, έχει όμως και τη δυνατότητα να ασχοληθεί σε εταιρείες τροφίμων ή και με τις ιχθυοκαλλιέργειες. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε σχετική αναφορά του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτη για τους τομείς απορρόφησης:
  • Σε Δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία του περιβάλλοντος, τον έλεγχο της ρύπανσης, τις υδατοκαλλιέργειες, την βιοϊατρική, την βιοτεχνολογία και την οικονομία
  • Ως καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στελεχώνοντας εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων
  • Ως ερευνητές σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας κ.α )
  • Στον κλάδο της Υγείας ασχολούμενοι σε μονάδες προγεννητικής διάγνωσης, κυτταρογεννετικής, εξωσωματικής γονιμοποίησης, μοριακής διάγνωσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα κ.λ.π
  • Σε βιομηχανικές εταιρείες, στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών
  • Ως Ιχθυολόγοι στο Υπουργείο Γεωργίας σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων)
  • Σε εμπορικές εταιρείες ιδιωτικού δικαίου όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου καθώς και ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης φαρμάκων.
  • Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Λόγω του γεγονότος ότι το πτυχίο της βιολογίας είναι πολύ γενικό, η ειδίκευση σε κάποιον τομέα αυξάνει τις επαγγελματικές προοπτικές. Οι τομείς των υδατοκαλλιεργειών, της θαλάσσιας βιολογίας, της εξωσωματικής γονιμοποίησης, του περιβάλλοντος και της βιοηθικής, είναι ταχύτητα αναπτυσσόμενοι. Επίσης οι ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία ή η μοριακή βιολογία έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης.
Η κατάσταση στην εκπαίδευση
Αρκετοί βιολόγοι σε επαρχιακές πόλεις όπου δε λειτουργούν ερευνητικά κέντρα στρέφονται στην εκπαίδευση. Στον ιδιωτικό τομέα είναι καλές προοπτικές καθώς πολλοί μαθητές επιλέγουν το μάθημα της βιολογίας γενικής παιδείας για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις σχολές των επαγγελμάτων υγείας. Το 2012-13 η βιολογία γενικής παιδείας όπως φαίνεται και από τον πίνακα που παραθέτουμε ήταν το μάθημα που επέλεξαν οι περισσότεροι υποψήφιο. Τα δύσκολα θέματα των τελευταίων ετών στα μαθηματικά γενικής παιδείας ίσως αυξήσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό των μαθητών που θα επιλέξουν τη βιολογία γενικής παιδείας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΕΛΕΞΑΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
2
ΙΣΤΟΡΙΑ
658
1,8%
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
37111
43,8%
4
ΦΥΣΙΚΗ
1255
2,75%
5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
45718
53,9%

Όσον αφορά τη δημόσια εκπαίδευση αξίζει να αναφερθεί ότι στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας είναι εγγεγραμμένοι 689 βιολόγοι. Ο αριθμός δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος και ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν είναι ο μοναδικός χώρος απασχόλησης. Λόγω του μνημονίου και των δραστικών περιορισμών στις προσλήψεις λίγοι είναι οι βιολόγοι που εξασφαλίζουν εργασία στη δημόσια εκπαίδευση. Σίγουρα η κατάσταση είναι καλύτερη από άλλες ειδικότητες (πχ φιλόλογοι) όμως η απορρόφησή τους είναι περιορισμένη. Παρατίθεται σχετικός πίνακας με τις προσλήψεις αναπληρωτών μέχρι και το Μάρτιο του 2013.
Αριθμός προσληφθέντων αναπληρωτών
Αριθμός Βιολόγων
Ποσοστό απορρόφησης
172
689
25%


Άλλα τμήματα που εντάσσονται στον κλάδο των Βιολόγων
Ως βιολόγοι στην εκπαίδευση μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιωαννίνων και Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για τα τμήματα Βιολογικών Εφαρμογών και Βιοτεχνολογιών και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα εγκυκλίου:
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ04.04
Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών(Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή
ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου)
ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Ίδρυση εργαστηριών γενετικής διάγνωσης
Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Βιολογίας μπορούν να ανοίξουν το δικό τους εργαστήριο γενετικής διάγνωσης. Μάλιστα σε αρκετές επαρχιακές πόλεις δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εργαστήρια και πολλοί αναγκάζονται να πάνε σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη , Λάρισα κλπ). Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιούνται εξετάσεις προεμφυτευτικής διάγνωσης , έλεγχος μελανώματος, προγεννητικός έλεγχος αμνιακού υγρού κ.α.


Επιμέλεια – έρευνα
Καλόγηρος Βασίλειος
Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Employ
πηγή


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons