ΠΙΣ: Αρμοδιότητα των Ιατρικών ΣυλλόγωνΠΙΣ Απαντώντας στην υπ’αριθμ. ΑΠ: 37411/10.5.2013 επιστολή σας, σας καταθέτουμε τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Όσον αφορά την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας αριθμ.πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 15413/11.2.2013 (ΑΠ ΠΙΣ: 385/15.2.2013), προφανώς αναφέρεται στη διάταξη της νομοθεσίας (άρθρο 12, Β.Δ. 7/11/57), που επιβάλλει για γενικής φύσεως ζητήματα να αναφέρονται οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, μέσω του Π.Ι.Σ. και της Ε.Ο.Ο.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει ως σκοπό, να συντονίζει τις ενέργειες των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας και με αποφάσεις των οργάνων του (Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης) να καθορίζει την πολιτική υγείας.

Γνωματεύει επίσης επί Νομοσχεδίων, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Κανονιστικών

Διατάξεων σχετικά με την Δημόσια Υγιεινή, ή το ιατρικό επάγγελμα, εφόσον ζητηθεί η γνώμη αυτού από το Υπουργείο Υγείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. ενισχύει την αυτονομία και λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας, θεωρεί ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι πρέπει να συζητούν, να εξετάζουν και να προτείνουν λύσεις, για τον τομέα της περίθαλψης και των ιατρών και να συνεργάζονται με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σε ενιαία κατεύθυνση και δράση, με σκοπό την ενότητα του ιατρικού κόσμου και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών.

Είναι αναγκαία, η ενιαία έκφραση των προτάσεων να προέρχεται μέσα από συζητήσεις του Κεντρικού Οργάνου των Ιατρών, όπως είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, για να μην δημιουργείται πρόβλημα αλληλοαναιρούμενών ή αντιθέτων προτάσεων, που θέτουν σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα.

0 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος βεβαίως, ενθαρρύνει και ενισχύει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας των Ιατρικών Συλλόγων με τις Κεντρικές Αρχές, εφόσον αφορούν θέματα της αρμοδιότητός τους. Αυτό συντελεί και στην καλλίτερη και παραγωγικότερη ενημέρωση των μελών τους και την αποφυγή ερωτημάτων από ιατρούς απευθείας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Υπόφιν ότι κάθε ερώτημα φυσικού προσώπου (ιατρού) το παραπέμπουμε στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, ότι επιτρέπεται σε οιονδήποτε Ιατρικό Σύλλογο με τις πρωτοβουλίες του, εσκεμμένα ή όχι, να υποκαταστήσει τον κορυφαίο συντονιστικό ρόλο του Π.Ι.Σ., όπως ορίζεται θεσμικά.

Επίσης θεωρεί ότι η Νομοθεσία, που διέπει την λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων και του Π.Ι.Σ.,είναι παρωχημένη και πρέπει να αναμορφωθεί. Έχει αρχίσει επεξεργασία της αναμόρφωσής της, από τον Νομικό Σύμβουλο του Π.Ι.Σ. και θα ζητηθούν προτάσεις από τους Ιατρικούς Συλλόγους ώστε να γίνει αντικείμενο συζήτησης Ολομέλειας Προέδρων ή και Γενικής Συνέλευσης.

Ζητούμε λοιπόν από τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας να συντονίζονται, για γενικής φύσεως ζητήματα που αφορούν το σύνολο του ιατρικού κόσμου και της περίθαλψης, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και να αναλαμβάνουν βέβαια πρωτοβουλίες και επικοινωνίες, για θέματα της αρμοδιότητός τους,σε κάθε επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι με την συμπόρευση των Ιατρικών Συλλόγων, μέσα από τον συντονισμό και την ενιαία έκφραση του Π.Ι.Σ., μακράν από λογικές και σκοπιμότητες που δεν εξυπηρετούν, απεναντίας δε, βλάπτουν, διχάζουν ή καλλιεργούν εντάσεις, θα οδηγηθούμε σε καλλίτερα αποτελέσματα, διότι αυτό απαιτεί η πλειοψηφία των ιατρών και η ομαλή λειτουργία της περίθαλψης.


πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons