Το όριο προστασίας των €100.000 στις καταθέσεις μετά τις συγχωνεύσεις τραπεζών

Ανατροπές στο πλαίσιο προστασίας των αποταμιεύσεων από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) έφεραν οι συγχωνεύσεις και διασώσεις τραπεζών τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα.

Πελάτες σε μία τράπεζα είδαν εν μία νυκτί τις αποταμιεύσεις τους να μεταφέρονται σε άλλο όμιλο, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης του συστήματος, ενώ άλλοι καταθέτες βρέθηκαν να συνεργάζονται με άλλο πιστωτικό ίδρυμα λόγω εξαγοράς της τράπεζας στην οποία είχαν τα χρήματά τους.

Οι αλλαγές αυτές έχουν άμεση επίπτωση και στο βαθμό προστασίας των καταθετών από το ΤΕΚΕ, το οποίο εγγυάται τις πρώτες 100.000 ευρώ που έχει κατατεθειμένο ένα φυσικό πρόσωπο σε κάθε τράπεζα.Δεν ήταν λίγοι οι καταθέτες που είχαν τοποθετήσει χρήματα σε δύο διαφορετικές τράπεζες ώστε να καλύπτονται από τη νομοθεσία με βάση το όριο των 100.000 ευρώ και λόγω των συνενώσεων πιστωτικών ιδρυμάτων βρέθηκαν να... έχουν όλα τους τα χρήματα σε έναν όμιλο. Το «μυστικό» της προστασίας βρίσκεται στην ύπαρξη ή μη ξεχωριστής τραπεζικής άδειας.Ο διαχωρισμός
Στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του τραπεζικού συστήματος, οι συνενώσεις ιδρυμάτων έως σήμερα έχουν γίνει με δύο τρόπους:Α) Διασώσεις τραπεζών.Όσες μη συστημικές τράπεζες δεν κατάφεραν να ανακεφαλαιοποιηθούν με ίδια μέσα, διασπάστηκαν.Το υγιές τους τμήμα μεταφέρθηκε είτε σε μία τράπεζα γέφυρα (bridge bank) με μοναδικό μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ή απορροφήθηκε από ένα συστημικό όμιλο.Ο πρώτος τρόπος εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Proton Bank που έμειναν αυτόνομες και ο δεύτερος στην ΑΤΕBank που αποκτήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και στην FBBank που απορροφήθηκε από την Εθνική.Παρόμοια διαδικασία με τη δεύτερη εκδοχή διάσωσης ακολουθήθηκε και με τα δίκτυα των τριών κυπριακών τραπεζών, τα «καλά» κομμάτια των οποίων πέρασαν στον έλεγχο της Πειραιώς.Οι πελάτες στο νέο ΤΤ και τη νέα Proton Bank, οι οποίες λειτουργούν ως αυτόνομες τράπεζες συνεχίζουν να προστατεύονται από το ΤΕΚΕ μέχρι του ορίου των 100.000 ευρώ.Αντίθετα, οι άδειες των ΑΤΕBank και FBBank ανακλήθηκαν, που σημαίνει ότι όλοι οι πελάτες τους ανήκουν πλέον στους ομίλους της Πειραιώς και της Εθνικής αντίστοιχα.Ως εκ τούτου για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ λαμβάνεται υπόψιν το αθροιστικό σύνολο των αποταμιεύσεων που μπορεί να έχει κάποιος στις δύο τράπεζες.Β) Συγχωνεύσεις τραπεζώνΑπό την άλλη πλευρά τους τελευταίους μήνες υλοποιήθηκαν μία σειρά από deal προς την κατεύθυνση συγκέντρωσης του κλάδου.Ειδικότερα, η Alpha Bank απέκτησε την Εμπορική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς τη Geniki Bank και τη Millennium Bank.Σε όλες τις περιπτώσεις οι εξαγοραζόμενες τράπεζες παραμένουν έως σήμερα θυγατρικές με ξεχωριστή άδεια λειτουργίας.Αρα, λογίζονται από το ΤΕΚΕ ως ξεχωριστές οντότητες και οι πελάτες της κάθε μία από αυτές προστατεύονται για τα πρώτα 100.000 ευρώ των καταθέσεών τους.Χαρακτηριστικά παραδείγματαΑ) Πελάτης διατηρεί 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, 50.000 ευρώ στην ATEBank και 30.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου.Στην προκειμένη περίπτωση όλα τα χρήματά του βρίσκονται σε λογαριασμούς του ίδιου τραπεζικού ομίλου.

Ως εκ τούτου από τις 180.000 ευρώ των καταθέσεων προστατεύονται από το ΤΕΚΕ μόνον οι πρώτες 100.000 ευρώ.Β) Πελάτης διατηρεί 100.000 ευρώ στην Alpha Bank και 100.000 ευρώ στην Εμπορική Τράπεζα.Για το ΤΕΚΕ πρόκειται για δύο διαφορετική πιστωτικά ιδρύματα, από τη στιγμή που έχουν ξεχωριστή τραπεζική άδεια.

Οπότε στην προκειμένη περίπτωση το σύνολο των καταθέσεων του πελάτη, ύψους 200.000 είναι διασφαλισμένες.Γ) Πελάτης διατηρεί 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, 80.000 ευρώ στη Γενική Τράπεζα, 50.000 ευρώ στη Millennium Bank, 90.000 ευρώ στην Alpha Bank και 50.000 ευρώ στην Εμπορική.Όλες οι παραπάνω τράπεζες λειτουργούν με ξεχωριστή άδεια, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε ίδιους ομίλους, που σημαίνει ότι οι πρώτες 100.000 ευρώ κάθε πελάτη τους είναι διασφαλισμένες από το ΤΕΚΕ.

Άρα στο παράδειγμα αυτό ο καταθέτης είναι πλήρως καλυμμένος, μιας και σε καμία τράπεζα δεν έχει αποταμιεύσεις άνω των 100.000 ευρώ.Ποιοι συμμετέχουν στο ΤΕΚΕΤα Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ και θεωρούνται ως αυτόνομες τράπεζες με εγγυημένες τις πρώτες 100.000 ευρώ κάθε πελάτη τους, είναι τα εξής:Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ1. AEGEAN BALTIC BANK2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ3. ATTICA BANK.4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΤΕ-FBBANK).6. CREDICOM.7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ8. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ10. Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ .11. ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ12.EUROBANK - ERGASIAS13. MILLENNIUM BANK14. PROBANK15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΡΩΗΝ ATEBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, CPB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ)16. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε B.Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ29. BANK OF AMERICA30. BANK SADERAT IRAN31. KEDR32. ZIRAAT


πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons