ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...του Μ.ΠατεράκηΔΕΔΟΜΕΝΑ:


 1. το υπάρχων σύστημα υγείας είναι απαρχαιωμένο, πολύ υψηλού κόστους χωρίς ανάλογη προσφορά και αποτελέσματα.

 2. Το δημόσιο σύστημα υγείας θα είναι πάντα ζημιογόνο

 3. εσφαλμένη διαχείριση των εισφορών των ταμείων και της περιουσίας τους

 4. Υπερπληθωρισμός ιατρών υφίσταται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα ενώ στα νησιά και σε ηπειρωτικές περιοχές υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις 5. στην Ελλάδα το δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας έχει να καλύψει ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τη τουριστική περίοδο

 6. το ιδιωτικό σύστημα υγείας βασίζεται και αυτό στο δημόσιο μεσώ ασφαλιστικών ταμείων

 7. τα πρότυπα ταμείου όπως ικα και οαεε δεν εξυπηρετούν σε τίποτα τον ασθενή και αποτελούν αποκλειστικά κομματική δέσμευση προσωπικού και ασθενών, και όαση για την παραοικονομία

 8. υποκοστολογημένη εργασία στον χώρο της υγείας σε σύγκριση με άλλους τομείς

 9. ανεξέλεγκτη χορήγηση φάρμακων( στην οποία έχουν ευθύνη και οι φαρμακοποιοί μέσω της χορήγησης χωρίς ιατρική συνταγή ), παρακλινικών εξετάσεων, αλλά και επεμβατικών μεθόδων

 10. ανεξέλεγκτες προμήθειες και προσωπικό στους τομείς της υγείας

 11. ανύπαρκτη ΠΦΥ και διαχωρισμός δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης

 12. υπερωριακή απασχόληση ιατρών πολύ πέρα των ορίων ασφαλείας


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:


 1. δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

 2. διαχωρισμός του κλάδου περίθαλψης από τον κλάδο σύνταξης

 3. κατάργηση των εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δημιουργία φόρου βάση φορολογικής δηλώσεις(λιγοτερο του 5%) τόσο για ατομικά πρόσωπα όσο και για εταιρείες, με σύνδεση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

 4. δωρεάν παροχή υγείας σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας βάση προγράμματος

 5. θεσμοθέτηση της ΠΦΥ και του θεσμού του οικογενειακού ιατρού (σύμφωνα με διεθνή πρότυπα)

 6. διαχωρισμός ιδιωτικού και δημόσιου τομέα υγείας με σαφή όρια

 7. θεσμοθέτηση δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης

 8. υποχρεωτική εφαρμογή πρωτοκόλλων αντιμετώπισης, περίθαλψης και παρακολούθησης στα νοσοκομεία

 9. ανεξάρτητη λειτουργιά ΤΕΠ και εργασία ιατρών σε κυλιόμενο ωράριο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με καθημερινή εφημερευση όλων των νοσοκομείων(ΤΕΠ), και αυστηρή οριοθέτηση της περιοχής που καλύπτει κάθε νοσοκομείο και κέντρο υγείας για επείγοντα περιστατικά

 10. ανεξάρτητη λειτουργιά ΜΕΘ(ενηλίκων, παίδων, νεογνών) και εργασία ιατρών σε κυλιόμενο ωράριο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες

 11. εκσυγχρονισμό ΚΥ, εφημερευση με κυλιόμενο ωράριο και εκσυγχρονισμό ΕΚΑΒ

 12. θεσμοθέτηση του οικογενειακού ιατρού τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο(ΚΥ και ΠΙ)

 13. δωρεάν είσοδο σε νοσοκομείο εφ όσων γίνεται βάση παραπομπής από ιδιώτη, ΚΥ, ΠΙ η διακομιδή του ΕΚΑΒ(με αυστηρό έλεγχο των κινήσεων βάση βαρύτητας των περιστατικών)

 14. τακτικά ιατρεία στα νοσοκομεία μόνο για εξειδικευμένες εκτιμήσεις και εξετάσεις, βάση παραπομπής από οικογενειακό ιατρό η αντίστοιχο ιδιώτη.

 15. Πάγωμα των αδειών για ιατρεία, πολυϊατρεία, κλινικές για μια περίοδο 5-10 ετών και κίνητρα για δημιουργία ιατρείων, πολυϊατρείων, κλινικών σε περιοχές που έχουν ελλείψεις.

 16. Προγραμματισμός αναγκών και καθοδήγηση ιατρών και επενδυτών σε εξειδικευμένες ειδικότητες και κέντρα/κλινικές

 17. θεσμοθέτηση των ειδικοτήτων επειγοντολογίας, γηριατρικής, εν αρχή βάση εξειδίκευσής

 18. δημιουργία ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης ανά ειδικότητα και εφαρμογή αυτού

 19. απόδοση ευθύνης σε εκπαιδευτές, διευθυντές για την εξέλιξη των ιατρών και τυχόν ελλειπή εκπαίδευση και ιατρικά λάθη

 20. απόδοση των ειδικοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας, τη δυνατότητα εκπαίδευσης και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες εφημέρευσης

 21. δυνατότητα ιατρών σε αναμονή ειδικότητας να εργάζονται στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, ως ωρομίσθιοι με σύμβαση έργου

 22. ενοποίηση των κοινωνικών φορέων υγείας(ανήκουν σε δήμους) στα ΚΥ και σε αστικά κέντρα υγείας

 23. δυνατότητα σε ιδιώτες τη δημιουργία φορέων κοινωνικής φροντίδας

 24. δημιουργία ηλεκτρονικής κάρτας υγείας στα πρότυπα της πιστωτικής κάρτας, όπου καταγράφονται όλες οι επισκέψεις και θεραπείες

 25. ελεύθερη συνταγογράφηση και παραπομπή βάση πρωτοκόλλων, με περιθώρια εξατομίκευσης ανά ασθενή

 26. συμμετοχή όλων των ιατρών στο δίκτυο κάλυψης των ασφαλιστικών ταμείων με περιορισμό του αριθμού των επισκέψεων

 27. κοστολόγηση του ποσού που εχει περιθώριο να δαπανήσει σε κάθε ασθενή το ασφαλιστικό ταμείο για ιατρικές επισκέψεις και αξιοποιήση αυτού του ποσού από τον ασθενή κατά τη βούληση του, με όρια επισκέψεων στον οικογενειακό ιατρό και τον κάθε ειδικό (πχ ο καθε ασθενής μπορεί να κοστίσει 100 ευρώ το χρόνο στο ταμείο του: δηλώνει έναν οικογενειακό ιατρό που τον παρακολουθεί, και είναι υπεύθυνος γι αυτόν, με ένα όριο επισκέψεων 6 η 10 η 12, που καλύπτει ένα μέρος του ποσού και αμείβεται από το ταμείο ανάλογα με το ποσοι ασθενείς τον έχουν δηλώσει για μια διάρκεια 2 ετών, μετά 5, μετά 10 ετών, διατηρώντας τον φάκελο του και όντας υπεύθυνος για κάθε αναρρωτική άδεια, πιστοποιητικό υγείας η άδεια οδήγησης. Αν υπολογίσουμε οτι ο οικογενειακός ιατρός λαμβάνει το 50% το υπόλοιπο το διαχειρίζεται ο ασθενής με 3 η 5 επισκέψεις το χρόνο σε άλλες ειδικότητες, σύμφωνα με τις υποδείξεις/παραπομπές του οικογενειακού ιατρού, η σύμφωνα με την χρόνια πάθηση που τυχόν πάσχει. ο εξειδικευμένος ιατρός αμείβεται με το ποσό που έχει καθοριστεί ανά επίσκεψη)

 28. δυνατότητα και σε άλλες ειδικότητες εκτός των γενικών ιατρών να αποκτήσουν την ειδικότητα της γενικής/οικογενειακής ιατρικής, μέσα από ταχύρυθμη εκπαίδευση σε τομέα που δεν είχαν παρακολουθήσει κατά την ειδικότητα τους (οι παθολογικές ειδικότητες στον χειρουργικό τομέα και οι χειρουργικές ειδικότητες στον παθολογικό τομέα, και διατήρηση βεβαία στη συνέχεια μιας επαγγελματικής ειδικότητας)

 29. επαναξιολόγηση των μισθών των ιατρών και των εργαζόμενων στην υγεία βάση της εργασίας και της ευθύνης σε συνάρτηση με άλλους κλάδους εργασίας στην Ελλάδα

 30. επανακοστολόγησει ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων σύμφωνα με τη σύγχρονη πραγματικότητα

 31. εξέλιξη στο δημόσιο σύστημα υγείας σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια διαχείριση, απόδοσης και αποτελεσματικότητας, σε συνάρτηση με επιστημονικά κριτήρια.

 32. Αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας

 33. αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων

 34. έλεγχος της χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών χωρίς ιατρική συνταγή


το παραπανω κειμενο ειχε γραφτει πριν δυο χρονια και ειχε δοθει σε διαφορους αρμοδιους.. περιμενω τα σχολια σας....

πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons