Τρόπος εξόφλησης τρεχουσών οφειλών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» – ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. – Πανεπιστημίου 56,Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459


«Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ.» - Π.Ε.Ι.Π.Φ.Υ.-Σεβαστουπόλεως 150, Τηλ. 210-6966010, Φαξ 210-6966009
Προς

Αν. Υπουργό Υγείας,

κ. Μ. ΣαλμάΑθήνα,15/04/2013


Θέμα: Τρόπος εξόφλησης τρεχουσών οφειλών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,Μετά την τελευταία συνάντηση που είχαμε στο γραφείο σας στο Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το θέμα που αφορά στις πληρωμές των τρεχουσών απαιτήσεων των παρόχων υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προκειμένου να μην δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το Οργανισμό προς τους παρόχους υγείας, η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.3965/2011 (Α’113), θα μπορούσε να αντικατασταθεί ως εξής:«Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλει σε όλους τους συμβεβλημένους προμηθευτές του ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού. Όσον αφορά στην πληρωμή των φαρμακοποιών, αυτή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η θεώρηση του εντάλματος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλουν να προχωρούν σε πλήρη έλεγχο και εκκαθάριση των λογαριασμών εντός τριών (3) μηνών από την υποβολής τους. Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέντος και εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά τις κείμενες διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών.Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από τη δημοσίευση του παρόντος και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»Εφόσον προχωρήσετε σε αυτήν την τροποποίηση, θα λυθεί άπαξ δια παντός το πρόβλημα της καθυστέρησης πληρωμής κάποιων παρόχων από τον Οργανισμό όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα και θα αποκατασταθεί στην πράξη η ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των παρόχων.Με εκτίμηση,H Συντονιστική Επιτροπή των Διαγνωστικών Κέντρων
πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons