ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ: Προτάσεις προς ΗΔΙΚΑ για το συστημα Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Το Κίνημα Νέων Ιατρών (ΚιΝΙ - http://medkinima.blogspot.gr/) είναι μια οντότητα που συσπειρώνει περίπου 5500 ιατρούς διαδικτυακά αλλά και δια ζώσης. Νέοι ιατροί (αγροτικοί, ειδικευόμενοι, ειδικοί του ΕΣΥ ή ιδιώτες) που ανησυχούν για την κατάσταση της Υγείας στην χώρα μας. Νέοι ιατροί που γνωρίζουν στο πετσί τους τα προβλήματα, τις ελλείψεις, τα λάθη καλύτερα από κάθε άλλον.

Ομολογουμένως, η αποστροφή για την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ υπήρξε διάχυτη στις τάξεις μας απ' αρχής... Όχι φυσικά λόγω μη εξοικείωσης με τους Η/Υ (αρκετοί ανάμεσά μας εξάλλου έχουν και επαγγελματική εμπειρία σε ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα) ή κάποιου ακαθόριστου τύπου σκοτεινών συμφερόντων ή έστω οπισθοδρομικής διάθεσης.Η δυσαρέσκειά μας προέκυπτε και προκύπτει από την καθημερινή μας τριβή με αυτό το σύστημα και η έμπτρακτη αναγνώριση των ελλείψεων, λαθών, κενών και αντιπαραγωγικών πρακτικών του. Η πρόσφατη εκ νέου “αναβάθμιση” του συστήματος αυτού και τα απαράδεκτα προβλήματα που προέκυψαν εξ αυτής για πολλές μέρες ήταν για εμάς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Επειδή δεν πιστεύουμε στον στείρο καταγγελτικό λόγο χάριν “αγωνιστικών

δαφνών”, επειδή θέλουμε η Υγεία να επωφελείται από τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, συλλέξαμε τα κυριότερα προβλήματα που αναγνωρίζουμε στην παρούσα εφαρμογή και προτείνουμε για κάθε ένα από αυτά σαφείς τεχνικές λύσεις. Καλείστε λοιπόν σε έναν ανοιχτό, δημόσιο και τεχνικά εμπεριστατωμένο διάλογο επ' αυτών των προτάσεων.1. Ριζικός επανασχεδιασμός των πρωτοκόλλων ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικότητας (privacy). Στην παρούσα εφαρμογή μπορουν με σχετική ευκολία να ανασυρθούν στοιχεία για όλους τους ασφαλισμένους καθώς επίσης και να συνταγογραφηθούν φάρμακα και εξετάσεις εν αγνοία τους. Το αντίμετρο της αναλυτικής αναγραφής στα βιβλιάρια νοσηλείας, όπως εφαρμόστηκε προσφάτως, αντιμετωπίζει ελλειματικά μόνο το δευτερο σκέλος του προβλήματος καθώς αναιρεί την αμεσότητα του ελέγχου επί των ηλεκτρονικών αρχείων ενώ ολοσδιόλου εμποδίζει την δόλια συλλογή δεδομένων. Επιπλέον αυξάνει την ταλαιπωρία του κοινού διπλασιάζοντας το έργο του ιατρού. Προτείνουμε την διανομή στους ασφαλισμένους OTP tokens κατα τρόπο παρόμοιο με την χρήση τους για το e-banking.2. Πλήρης αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων – κατάργηση έντυπων συνταγών. Η χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την εκτύπωση χάρτινων συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις δημιουργεί σύγχηση οπως συνέβη αρκετά συχνά με την έκδοση τρίμηνων συνταγών με τα φαρμακεία να εκτελούν το έντυπο του επόμενου μήνα και τους διαχειριστές του συστήματος να κρούουν λαθεμένα τον κώδωνα κινδύνου για παράτυπες συνταγές. Επιπλέον περιπλέκει αχρείαστα την εφοδιαστική (logistics) ειδικά των απομακρυσμένων Κ.Υ. Και Π.Ι. Εν τέλει, αφήνει έκθετο το σύστημα σε περιπτώσεις πλαστογραφίας (ιδίως αφού ελάχιστα φαρμακεία καταχωρούν την εκτέλεση ηλεκτρονικά την ίδια στιγμή της παραλαβής των σκευασμάτων από τον ασθενή χάριν οικονομίας χρόνου) – υπενθυμίζουμε πως στα τελευταίας γενιάς συνταγολόγια του ΙΚΑ υπήρξε ειδική μέριμνα για την αποφυγή του φαινομένου. Προτείνουμε την ηλεκτρονική υπογραφή των συνταγών και παραπεμπτικών με public-private διπλά κλειδιά τύπου PGP κατά την καταχώρησή τους και την ηλεκτρονική ανάσυρση, ταυτοποίηση και εκτέλεση τους. Η ηλεκτρονική υπογραφή με αυτή την απλή μέθοδο είναι σαφώς πιο ασφαλής απο μια μουντζούρα με μελάνι την εποχή που ο καθένας μπορεί να αγοράσει έναν ερασιτεχνικό 3d printer και να αναπαράγει σπίτι του όποια σφραγίδα μπορεί να σκανάρει...3. Επαναπροσανατολισμός της εφαρμογής από ιατρο-κεντρική σε ασθένο-κεντρική. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη μια εφαρμογή που θα διατηρούσε “φάκελο ασθενούς” κατά τα διεθνή πρότυπα. Προτείνουμε τον επανασχεδιασμό της εφαρμογής που θα επιτρέψει την ενσωμάτωση πέρα από τις συνταγές φαρμακευτικής αγωγής και παραπομπές για παρακλινικές εξετάσεις τα εξής ακόλουθα.

α) Γνωματεύσεις ειδικών κατά νόσο με ημερομηνία και έλεγχο της διάρκειας ισχύος τους με προτεινόμενη Φ.Α. που θα μπορει να αναπαραχθεί μηνιαία από τον αγροτικό ιατρό με ένα κλικ, ενώ επί εκτάκτου τροποποίησης αυτής, η ισχύς της γνωμάτευσης θα αναστέλεται. Εξασφαλίζεται συνεπώς η ορθή παρακολούθηση της νόσου από τον αρμόδιο ειδικό (χρόνιο μελανό σημείο της αγροτικής κυρίως περιφέρειας) και παρεμποδίζεται αποτελεσματικά η αυθαίρετη τροποποίηση της Φ.Α..

β) Αποτελέσματα παρακλινικών εξετάσεων. Με μόνα εφόδια το ΑΜΚΑ του ασθενούς και το OTP token (ωστε να εξασφαλιζεται η φυσική παρουσία του, οπως προτείναμε πιο πάνω) ο εκάστοτε ιατρός θα μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα της πορείας νόσου αλλά και τυχόν συντρέχουσες συνθήκες αρωγούς στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο του. Πρόκειται για πλήρη αντιστροφή των σημερινών συνθηκών όπου ο ιατρός βασίζεται σε συχνά ελλειπή έντυπα αρχεία που προσκομίζει ο ίδιος ο ασθενής καθώς και δικές του ασαφείς προφορικές αναφορές.

γ) Τυχόν νοσηλείες (Νοσ. Ίδρυμα, ημερομηνία και αιτία εισόδου, ημερομηνία και διάγνωση εξόδου) επιπλέον ενισχύοντας τα πλεονεκτήματα της ανωτέρω “(β)” πρότασης.4. Επανασχεδιασμός της λίστας των παρακλινικών εξετάσεων. Στο παρόν σύστημα η σύνταξη ενός παραπεμπτικού παρακλινικών εξετάσεων είναι κατά γενική ομολογία μια κοπιώδης και επιπλεγμένη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εξετάσεις εντός της κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται περιφραστικά (“Μέτρηση...”, “Προσδιορισμός...”, “Έλεγχος...”) και με αλφαβητική σειρά επί της πρώτης λέξης της φράσης αυτής με αποτέλεσμα οι επιθυμητές εξετάσεις να είναι δυσδιάκριτες μεταξύ τους και άμεσα συσχετιζόμενες εξετάσεις (όπως π.χ. SGOT/SGPT και γGT) να βρίσκονται συχνά 50+ σειρές μακρυά με αποτέλεσμα τα πολλαπλά scroll-down - scroll-up, την σπατάλη χρόνου και την αυξημένη πιθανότητα παραλήψεων και λαθών. Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα “παροχυμένα” πλην πρακτικότατα ενδονοσοκομειακά έντυπα παραπεμπτικά (κυρίως για τα μικροβιολογικά εργαστήρια) στα οποία χρησιμοποιείται σαφής, κοινά αποδεκτή και μονολεκτική ορολογία με τις εξετάσεις τοποθετημένες σε σειρά με κλινικά και όχι αλφαβητικά κριτήρια (βασικός μεταβολισμός – ηπατική λειτουργία – νεφρική λειτουργία – ηλεκτρολύτες – λιπιδικό προφίλ – κ.ο.κ.). Προτείνουμε την χρήση σαφούς και όσο δυνατόν μονολεκτικής ορολογίας (π.χ. Ca++, Na+, LDH, TGL, Urea κτλ) με searchable περιφραστική επεξήγηση και clustering αυτών με λογική κλινική συνέχεια. Επιπλέον προτείνουμε την αντικατάσταση των “αγαπημένων” (όρου εξάλλου αδόκιμου για το menu ταχείας επιλογής μιας και δεν πρόκειται για τις προτιμητέες ιστοσελίδες ενός internet browser) με την δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων του ενός custom menu που κάθε ιατρός θα μπορεί να ονομάσει και να προσαρμόσει στις ανάγκες του (π.χ. “τυπικός έλεγχος”, “λήψη sintrom – πήξη αίματος”, “επίπεδα φαρμάκων”, “πλήρης καρδιολογικός έλεγχος” κ.τ.λ.). Τέλος, προτείνουμε την κατάργηση του σκληρού διαχωρισμού των παραπεμπτικών ανά στενή κατηγορία που υποχρεώνει τον ιατρό στην δημιουργία ξεχωριστών παραπεμπτικών για τον έλεγχο π.χ. του σακχάρου και του προστατικού αντιγόνου PSA. Για όλα αυτά είναι απαραίτητη η συμβολή στον σχεδιασμό ιατρών, ιδίως των εργαστηριακών ειδικοτήτων, προσθέτωντας επιστημονική γνώση και πολύτιμη εμπειρία στην μορφοποίηση του menu.5. Δυνατότητα προγραμματισμού follow-up παρακλινικών εξετάσεων. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που απαιτούν την επανάληψη παρακλινικών εξετάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση της πορείας νόσου και που παραγγέλονται από ειδικό ο οποίος συχνά βρίσκεται αρκετά μακρυά από τον τόπο κατοικίας του ασθενούς (π.χ. ο ογκολόγος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου που απέχει 200χλμ). Ο ασθενής υφίσταται έτσι σοβαρή ταλαιπωρία προσπαθώντας να “γράψει” τις απαραίτητες εξετάσεις πριν την επόμενη επίσκεψη στον ειδικό. Προτείνουμε την δυνατότητα καταχώρησης εξετάσεων από συγκεκριμένες ειδικότητες και για συγκεκριμένες παθήσεις με μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης (π.χ. ορίζοντας 6μήνου).6. Δυνατότητα παράλληλης επισκόπισης του ιστορικού του ασθενούς. Στο σημερινό σύστημα δεν παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού κατά την διάρκεια της “επίσκεψης” με αποτέλεσμα αν προκύψουν ερωτήματα (π.χ. πότε συνταγογραφήθηκε τελευταία φορά το συγκεκριμένο φάρμακο) να πρέπει να εξέλθει ο ιατρός από την επίσκεψη χάνοντας όσες εργασίες δεν καταχώρησε με αχρείαστο χρονικό κόστος. Προτείνουμε την δυνατότητα ανοίγματος οποιουδήποτε τμήματος του ιστορικού (που οπως προτείναμε πιο πάνω δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα φάρμακα) σε επιπλέον tab του browser.7. Δυνατότητα επανάληψης παλαιότερης συνταγής με ένα κλικ. Η σημερινή λειτουργία “αντιγραφής” μιας συνταγής χωρίς τα φάρμακα δεν εξυπερετεί πλήρως τους σκοπούς της. Προτείνουμε την πλήρη επανάληψη μιας συνταγής με ένα κλίκ με συνοδευτικό αυτόματο έλεγχο της ημερομηνίας της τελευταίας επαναληπτικής συνταγής που εκτελέσθηκε.8. Κατάργηση του κανόνα τριών φαρμακευτικών σκευασμάτων ανά συνταγή. Ο κανόνας αυτός θεσπίστηκε στην εποχή των έντυπων χειρόγραφων συνταγολογίων ώστε να εξασφαλιστεί όσο ήταν δυνατόν ο ευανάγνωστος χαρακτήρας της συνταγής και η αποφυγή συγχύσεων. Στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ιδιαιτέρως με την κατάργηση των εκτυπούμενων παραστατικών όπως προτείναμε πιο πάνω, αυτός ο περιορισμός παύει να παρέχει τα πλεονεκτήματα για τα οποία εισάχθηκε αυξάνοντας μόνο την ταλαιπωρία ασθενή και ιατρού και του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την συνταγογράφηση Φ.Α. πολλαπλών ή πολυθεραπευόμενων νόσων (π.χ. ο συνδυασμός “Ινσουλινοθεραπευόμενος ΣΔΙΙ – Αρτηριακή Υπέρταση – Στεφανιαία Νόσος”). Προτείνουμε την κατάργηση αυτού του περιορισμού και την καταχώρηση των φαρμάκων ανά νόσο όσα και αν είναι αυτά.9. Αυτόματος έλεγχος της εγκυρότητας του βιβλιαρίου. Προτείνουμε, σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων των ταμείων, τον αυτόματο έλεγχο της εγκυρότητας της ασφαλιστικής μερίδας του ασθενούς ώστε να υπάρξει λιγότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς με τη διαδικασία των θεωρήσεων των βιβλιαρίων, λιγότερη γραφειοκρατία για τους γιατρούς και λιγότερα πιθανά λάθη.10. Περιορισμός λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων και παραγγελώμενων παρακλινικών εξετάσεων ανά ειδικότητα. Ως ιατροί που τιμούμε τον όρκο μας, αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους και επομένως την ανάγκη περιορισμού της αυθαίρετης υπερσυνταγογράφησης και της πολυφαρμακίας. Επισημαίνουμε ωστόσο πως ελάχιστα βήματα έχουν γίνει ως τώρα για τον ουσιαστικό έλεγχο αυτών των φαινομένων. Προτείνουμε την κατάρτηση λίστας και αυτόματου περιορισμού των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και παραγγελώμενων παρακλινικών εξετάσεων ανά ειδικότητα (π.χ. ο καρδιολόγος δεν μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα για την οστεοπόρωση παρά μόνο επαναλαμβάνοντας συνταγή ορθοπαιδικού από εν ισχύ καταχωρημένη γνωμάτευση του τελευταίου). Είναι σαφές ωστόσο πως αυτό θα πρέπει να γίνει κατόπιν διαβούλευσης με τους ιατρούς και της παρουσίασης των επιστημονικών τους αιτιάσεων και όχι αυθαιρέτως.11. Βελτίωση των πεδίων δοσολογίας των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αρκετά συχνά η δοσολογία ενός φαρμάκου δεν μπορεί να περιγραφεί από τα παρόντα πεδία όπως S: ½ – 0 – 1, S: 1x1 πλην Τετάρτης και Κυριακής, ή ακόμα πιο περίπλοκων σχημάτων όπως αυτά συχνά απαιτούνται για την θεραπεία με sintrom ή για την αρχική φόρτιση αρκετών φαρμάκων. Δημιουργείται λοιπόν μια αντίθεση της αναγραφόμενης δοσολογίας (που όπως - όπως συμπληρώνεται ωστε να “κλείσει” η συνταγή) και τις προφορικές ή συνοδευτικές χειρόγραφες οδηγίες που δίνονται στον ασθενή. Η προαιρετική συμπλήρωση στα σχόλια ad hoc οδηγιών δοσολογίας, που αρκετοί από εμάς αναγκάζονται να κάνουν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική λύση για λόγους σαφήνειας, οικονομίας χρόνου, χρήσης της δοσολογίας ως πληροφορία από έτερο θεράποντα ιατρό κ.α. Προτείνουμε την προσθήκη προαιρετικού ειδικού ημερολογίου (ημερήσιο – εβδομαδιαίο – μηνιαίο) σε pop-up window ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν έγκυρες και επιστημονικά ορθές δοσολογικές οδηγίες όταν αυτό απαιτείται. Μια τέτοια επιλογή θα επέτρεπε και τον αυτόματο υπολογισμό της ποσότητας των σκευασμάτων που απαιτούνται για την θεραπεία χωρίς τα προβλήματα των “ειδικών περιπτώσεων” που δεν είναι καθόλου λίγες.12. Ενσωμάτωση των φαρμάκων που διατίθονται από το ΙΦΕΤ και αναλώσιμων υλικών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τα προαναφερθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά και αναλώσιμα υλικά που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία (όπως π.χ. ταινίες μέτρησης σακχάρου) συνταγογραφούνται και σήμερα ακόμα χειρόγραφα σε συνταγολόγια του ΙΚΑ δημιουργώντας σύγχηση και ταλαιπωρία για γιατρούς και ασθενείς. Προτείνουμε την άμεση ενσωμάτωσή τους στα ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενα σκευάσματα.13. Βελτίωση του μηχανισμού αναζήτησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Προτείνουμε την προσθήκη λειτουργίας autocomplete στο pop-up window αναζήτησης φαρμάκων που θα διευκολύνει περαιτέρω το έργο του συνταγογραφούντος ιατρού.14. Δυνατοτητα λειτουργίας offline και ετεροχρονισμένης καταχώρησης των εργασιών. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που η σημερινή πλατφόρμα αντιμετωπίζει είναι το lag και συχνά η απώλεια λειτουργίας σε ώρες και ημέρες αιχμής με απίστευτη συνεπαγόμενη ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους και τους ιατρούς. Χαρακτηριστικά το περασμένο έτος, μετά από κάθε λήξη αναστολής εκτέλεσης συνταγών από τα φαρμακεία ακολουθησε περίπου μία εβδομάδα δυσλειτουργιών εξαιτίας του αυξημένου όγκου συνταγών που έπρεπε να καταγραφούν καθώς οι ασθενείς είχαν τεχνιέντως “συγχρονιστεί” σε όλη την επικράτεια. Η έντονη ευαισθησία του συστήματος στον αυξημένο φόρτο εργασίας ωφείλεται στον σχεδιασμό που απαιτεί την συνεχή ροή μεγάλου όγκου πληροφοριών από και προς τους server. Επιπλέον, οι ανάγκες των απομακρυσμένων Π.Ι. στις περισσότερες περιπτώσεις δεν καλύπτονται με την διανομή laptop, printer και 3G usb stick στους αγροτικούς ιατρούς, παρότι αυτό αύξησε το κόστος και περιέπλεξε την εφοδιαστική (logistics) των ιατρείων αυτών, καθώς σπάνια επιτυγχάνεται ευρυζωνική σύνδεση από τις γεωγραφικές τους θέσεις. Κατά συνέπεια οι υπεύθυνοι αγροτικοί ιατροί εξαναγκάζονται στην χειρόγραφη καταγραφή των στοιχείων των ασθενών και των φαρμάκων – παρακλινικών εξετάσεων που χρειάζονται και την καταχώρισή τους στο σύστημα σε δεύτερο χρόνο είτε από το τοπικό Κ.Υ. είτε από την οικία τους ή άλλο χώρο. Η πρακτική αυτή είναι χρονοβόρα, αυξάνει τις πιθανότητες λάθους και εξωθεί τα όρια της νομιμότητας όσον αφορά την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Προτείνουμε την παράδοση της java εφαρμογής σε self-contained usb sticks με κρυπτογραφημένο filesystem και κατοχυρωμένα προσωπικά (βάσει serial number) στον κάθε ιατρό - χρήστη με dedicated αποθηκευτικό χώρο και για τα temporary αρχεία προστατεύοντας ακόμη καλύτερα την ιδιωτικότητα του ασθενούς. Το ιστορικό των ασθενών που παρακολουθούνται θα μπορεί να καταχωρηθεί τοπικά εντώς του usb stick μέσω της ταυτοποίησης της φυσικής παρουσίας και σύμφωνης γνώμης του ασθενούς με το OTP token οπως προτάθηκε στο σημείο “1.”. Κατόπιν, η σύνδεση θα απαιτείται μόνο για την καταχώρηση (commit) μιας εργασίας (συνταγή, παραπεμπτικό, αποτελέσματα, γνωμάτευση, νοσηλεία) ή το update της εφαρμογής μειώνοντας δραστικά τον όγκο των δεδομένων και επιτρέποντας επιτέλους στα Π.Ι. πλήρη λειτουργικότητα. Για την εξασφάλιση της αυθεντικότητας και της μη χειραγώγισης των αρχείων του προγράμματος μπορεί να εγκατασταθεί ο έλεγχος server-side των digest των αρχείων καθώς και το update να γίνεται μόνο μέσω ειδικής ταυτοποίησης. Σημειώνουμε πως οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι (ασφαλιστικής μερίδας, ισχύος γνωμάτευσης, κτλ.) που έχουν προταθεί θα τελούνται όταν το σύστημα βρίσκεται online και επομένως κατά την καταχώριση της εργασίας.15. Τροποποίηση της αυτόματης αποσύνδεσης. Με δεδομένη την νέα μέθοδο καταχώρισης επισκέψεων αλλά και της πρότασής μας στο σημείο “12.”, η αυτόματη αποσύνδεση μετά της παρόδου 10 λεπτών idling και της συνοδού απώλειας των μη καταχωρημένων εως τότε εργασιών ειναι παράλογη. Υπενθυμίζουμε στους υπεύθυνους πως σπάνια μια εξέταση ασθενούς διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά. Προτείνουμε κατά συνέπεια την βραχυπρόθεσμη επέκταση του ανώτατου χρόνου αδράνειας στα 40 λεπτά μέχρι την εφαρμογή των προτάσεων του σημείου “12.” και την συνοδό πλήρη κατάργηση αυτής της διαδικασίας.16. Δημόσια διάθεση των APIs. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά συστήματα διαχείρισης ασθενών και/ή κλινικών, άλλα εμπορικά και άλλα τύπου ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα). Θα πρέπει λοιπόν να είναι δυνατή η συνεργασία ενός τέτοιου λογισμικού με την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Προτείνουμε την δημόσια διάθεση των APIs που διέπουν την επικοινωνία με την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν εφαρμογές ή plug-in για εφαρμογές που θα μπορούν να επικοινωνήσουν με την πλατφόρμα αυτή από όποιον επιθυμεί να το πράξει. Υπενθυμίζουμε στους υπεύθυνους πως η μη δημοσίευση μπορεί να θεωρηθεί μονοπωλιακή πρακτική και να τιμωρηθεί με σοβαρά πρόστιμα όπως έχει συμβεί σε μεγάλες εταιρίες software κατά το παρελθόν.17. Μη προβληματική εφαρμογή αλλαγών και upgrades του συστήματος. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως όλες οι σημαντικές αλλαγές στο σύστημα κατά το περασμένο έτος συνοδεύτηκαν από τεράστια τεχνικά προβλήματα, downtime και απίστευτη ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τους ιατρούς. Προτείνουμε την εφαρμογή και δοκιμή από επιλεγμένα κέντρα / ιατρούς οποιασδήποτε αλλαγής πρώτα σε ένα R&D sandbox και την μεταφορά στους production servers σε ώρες ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ καθώς και τον σωστό υπολογισμό και άρα κατάλληλη προετοιμασία στην αύξηση του φόρτου που αυτή τυχόν θα επιφέρει. Αν ψάχναμε για ένα παράδειγμα mission critical εφαρμογής, δύσκολα θα βρίσκαμε πιο απτό από την υγειονομική φροντίδα. Κάθε ώρα που προστίθεται στο downtime και/ή την πλημελή παροχή υπηρεσίας γέρνει την ζυγαριά από το “Απαράδεκτο” στο “Εγκληματικό”.18. Καθεστώς ιδιοκτησίας των δεδομένων. Ο όρος “Ιατρικό Απόρρητο” υπάρχει και είναι κατανοητός και σεβαστός από τους ιατρούς παγκοσμίως από την εποχή του Ιπποκράτη - πολλά χρόνια πριν υπάρξει καν η έννοια “προσωπικά δεδομένα” και “ιδιωτικότητα”. Είναι λοιπόν αναμενόμενο να ανησυχούμε ως ιατροί για την προστασία του αναφαίρετου αυτού δικαιώματος των ασθενών μας. Ζητάμε την αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακου καθεστώτος των δεδομένων που αποθηκεύονται στα συστήματα της ΗΔΙΚΑ. Ανήκουν στην ΗΔΙΚΑ, στον ΕΟΠΥΥ, στο κράτος ή στον κάθε πολίτη ξεχωριστά και πώς εξασφαλίζεται η μη διαρροή τους σε τρίτους; Πρόκειται για ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ αλλά όλους τους πολίτες και δυστυχώς μεχρι στιγμής παραμένουν στο σκοτάδι.

πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons