Οι στάσεις των φοιτητών Βιολογίας απέναντι στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Έρευνες σχετικά με τα προσωπικά κίνητρα που ωθούν κάποιον στην εκπαιδευτική καριέρα έδειξαν ότι αυτά έχουν να κάνουν με αλτρουιστικούς, εγγενείς και εξωτερικούς παράγοντες. Οι αλτρουιστικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με τη θεώρηση ότι η εκπαιδευτική πράξη είναι κοινωνικά σημαντική και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κοινωνικά χρήσιμο. Οιεγγενείς έχουν να κάνουν με τη φύση του επαγγέλματος και τα θετικά της συγκεκριμένης δραστηριότητας, την αγάπη για την εκπαιδευτική πράξη και τη διδασκαλία, αλλά και πάθος για το αντικείμενο του κάθε εκπαιδευτικού (π.χ. μαθηματικά ή βιολογία).

Οι εξωτερικοί παράγοντες δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική πράξη αλλά με ορισμένα επαγγελματικά προνόμια, όπως ο χρόνος των διακοπών και ο μισθός. Καθώς η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις επαγγελματικές επιλογές των πτυχιούχων βιολόγων θελήσαμε να μελετήσουμε τη στάση που έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές βιολογίας απέναντι στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Εξετάστηκε αν παράγοντες όπως το έτος σπουδών, η εργασιακή τους εμπειρία και το επαγγελματικό προφίλ των γονέων επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση.

Το βασικότερο εύρημα της εργασίας ήταν ότι η προτίμηση των φοιτητών για την εκπαίδευση είναι ιδιαιτέρως χαμηλή. Ωστόσο, φοιτητές μεγαλύτερων ετών φαίνεται ότι επιλέγουν περισσότερο τη διδασκαλία ως επαγγελματική διέξοδο, ενώ εκείνοι που εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδώντους έχουν θετική στάση απέναντι στην εκπαίδευση ως επαγγελματικό προσανατολισμό. Το επάγγελμα των γονιών δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις επαγγελματικές τους επιλογές. Από την έρευνα διαφάνηκε έλλειψη ενημέρωσης για τα επαγγελματικά δικαιώματα των βιολόγων και μη ετοιμότητα να αποφασίσουν για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.
pev.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons