Νέα Γνώμη της Επιτροπής: Άμεση Πρόσβαση σε Γενετικές Εξετάσεις

Περίληψη Γνώμης

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέδωσε Γνώμη για το αναδυόμενο ζήτημα των "γενετικών εξετάσεων που διατίθενται απ' ευθείας στο κοινό". Ο όρος αυτός αναφέρεται σε όποια γενετική δοκιμασία ανιχνεύει αλλαγές στην αλληλουχία του DNA και διατίθεται στους καταναλωτές με τη μορφή υλικών δειγματοληψίας. Βασίζεται στη βούληση του καταναλωτή να ελεγχθεί για γενετικές ασθένειες ή προδιαθέσεις χωρίς να το έχει συστήσει ιατρός ή γενετιστής. Η ανάπτυξη της νέας αυτής "αγοράς" υπηρεσιών γενετικής είναι ταχεία στην Ευρώπη και στη χώρα μας.

Η Επιτροπή τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης πρόσβασης του καθενός σε πληροφορίες για την υγεία του και στην προστασία ευάλωτων ανθρώπων.


Στο πλαίσιο αυτό, οι γενετικές δοκιμασίες που υπολογίζουν την προδιάθεση που έχει ένα άτομο να αναπτύξει μία νόσο, πρέπει να διενεργούνται ύστερα από κατάλληλη συμβουλή υπεύθυνου ιατρού, γενετιστή ή βιολόγου γενετιστή, ο οποίος θα εκτιμά τη σκοπιμότητα των εξετάσεων αυτών και θα προβαίνει στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Κατ' εξαίρεση, γενετικές εξετάσεις που αποσκοπούν απλώς στη βελτίωση διατροφικών συνηθειών ή άλλων στοιχείων του τρόπου ζωής ή τον προσδιορισμό της γενεαλογίας ενός ατόμου, θα μπορούσαν να μην εξαρτώνται από τη μεσολάβηση ειδικού. Οι προγεννητικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργούνται για σκοπούς ευγονικής, ενώ οι γενετικές εξετάσεις που οδηγούν στην αποκάλυψη της ταυτότητας προσώπου προϋποθέτουν οπωσδήποτε τη συναίνεση των ενδιαφερομένων μερών. Η διενέργεια γενετικών εξετάσεων σε ασυμπτωματικά παιδιά, για τα οποία δεν υπάρχει επείγουσα ιατρική ανάγκη, δεν δικαιολογείται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ασθένειες που εκδηλώνονται κατά την ενήλικη ζωή.

Τέλος, η Επιτροπή κρίνει ότι η ανάπτυξη της εν λόγω εμπορικής δραστηριότητας επιβάλλει την υιοθέτηση ειδικής νομοθεσίας στην οποία να περιλαμβάνονται: α) η αναγνώριση της ειδικότητας ή εξειδίκευσης "Ιατρικής Γενετικής", β) η καθιέρωση προηγούμενης κρατικής άδειας για τη λειτουργία κέντρων γενετικής, με βάση έγκυρα κριτήρια πιστοποίησης ποιότητας, γ) η απαίτηση συγκεκριμένων εγγυήσεων σχετικά με την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών, δ) η δυνατότητα χρήσης του βιολογικού υλικού ή των γενετικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης του υποκειμένου τους ή της ανωνυμίας τους.
bioethics.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons